בחרו עמוד

כלתה נפשי לתורת רשב"י    כלתה נפשי לתורת רשב"י

כי כל חיי קדש לרשב"י       כי כל חיי קדש לרשב"י

ותפילתי                             ותפילתי

חזק אלי את לבבי               חזק אלי את לבבי

בזכות                                בזכות

הזהר של רשב"י                   הזהר של רשב"י

כלתה נפשי לתורת רשב"י    כלתה נפשי לתורת רשב"י

כי כל חיי קדש לרשב"י       כי כל חיי קדש לרשב"י

ותפילתי                             ותפילתי

חזק אלי את לבבי               חזק אלי את לבבי

בזכות                                בזכות

הזהר של רשב"י                   הזהר של רשב"י

כלתה נפשי לתורת רשב"י    כלתה נפשי לתורת רשב"י

כי כל חיי קדש לרשב"י       כי כל חיי קדש לרשב"י

ותפילתי                             ותפילתי

חזק אלי את לבבי               חזק אלי את לבבי

בזכות                                בזכות

הזהר של רשב"י                   הזהר של רשב"י

כלתה נפשי לתורת רשב"י    כלתה נפשי לתורת רשב"י

כי כל חיי קדש לרשב"י       כי כל חיי קדש לרשב"י

ותפילתי                             ותפילתי

חזק אלי את לבבי               חזק אלי את לבבי

בזכות                                בזכות

הזהר של רשב"י                   הזהר של רשב"י