בחרו עמוד

Pricelist for tefillin

כתבה שניה Pricelist for tefillin from the hide of large kosher animals only Silver edition – Tefillin from hide of large kosher animal including written parchment and straps                                                                  $ 430 Gold edition – Tefillin...

My tefillin

In the Torah we are commanded eight times to perform the mitzvah of tefillin. The tefillin and its contents are a vital part of our essence and the roots of our beliefs   and G-d's love towards us are written within it.   Through the tefillin and its straps we connect...
בדיקת התפילין

בדיקת התפילין

גם אם קניתם את התפילין המהודרות ביותר צריך לבדוק את התפילין אחרי שלש וחצי שנים. יש לפעמים הפתעות לא נעימות. מפני חילופי מזג האוויר עלול להיות התפוררות דיו וכדומה. הדברים שכיחים מאוד לצערינו. חשוב לציין כי ישנם פסילות הניתנות לתיקון עכשיו. ולאחר שנה שנתיים כבר אי אפשר...
מחירון לתפילין – מעור בהמה גסה בלבד

מחירון לתפילין – מעור בהמה גסה בלבד

מהדורת כסף תפילין מעור בהמה גסה כולל פרשיות ורצועות סך – 1580 ₪ מהדורת זהב תפילין מעור בהמה גסה [עיבוד הבתים עבודת יד] כולל פרשיות ורצועות סך – 1780 ₪ מהדורת יהלום תפילין מעור בהמה גסה [עיבוד בתים עבודת יד] כולל פרשיות ברמה מיוחדת ורצועות . סך- 1980 ₪ מהדורת...
ממה מורכבים התפילין

ממה מורכבים התפילין

1] פרשיות התפילין – קלף מעור בהמה טהורה עליהם כותבים ארבע פרשיות . בתפילין של יד הם כתובים על קלף אחד ארוך. ובתפילין של ראש הם מחולקים לארבע יחידות. ההלכות הקשורות לכתיבת הפרשיות הם רבות ועצומות הדורשות לימוד רב וממושך והתנסות רבה. כמובן שלא כל גרפיקאי כשיר למטרה...

התפילין שלי

על מצוות תפילין נצטווינו שמונה פעמים בתורה. התפילין ותוכנם הם ציפור נפשינו בהם כתובים שורשי אמונתנו. ואהבת הבורא יתברך אלינו. בתפילין ורצועותיהם אנו מתחברים לאבינו אב הרחמן בעבותות אהבה על מזבח אהבתה מסרו אבותינו את נפשם גם בעיתות מצוקה חסכו מפת לחמם לקיום מצווה נשגבה...