בחרו עמוד

תשובה

תשובה היאך יובן ענין תמוה זה שעינינו רואות שישנם אנשים החוזרים בתשובה ומשתכנעים לשמירת תורה ומצוות, וישנם עקשנים ששום שכנוע בעולם לא מועיל להם? עלינו לדעת דלעולם אין השכנוע מחזיר בתשובה, דאם יש כח בשכנוע אם כן שאלתך בעוצמתה מדוע שכנוע לחלקם מועיל ולחלקם אינו מועיל....

תפילה

מהי תפילה ומדוע היא פועלת האם אין בורא עולם יודע את צרכי האדם שהוא זקוק לבריאות. נחת. פרנסה. אם כן מה תועלת התפילה? תשובה ! תפילה היא ביטוי שהאדם מכיר שיש בורא לעולם ומתוך אמונתו שהבורא יתברך יכול לעזור לו אף במקרים שאין בידי אדם לסייע לו. הוא שופך את ליבו לפניו...

תפילה כחה ומהותה

תפילה מהי תפילה ומדוע היא פועלת האם אין בורא עולם יודע את צרכי האדם שהוא זקוק לבריאות. נחת. פרנסה. אם כן מה תועלת התפילה? תשובה לדבר תפילה היא ביטוי שהאדם מכיר שיש בורא לעולם ומתוך אמונתו שהבורא יתברך יכול לעזור לו אף במקרים שאין בידי אדם לסייע לו. הוא שופך את ליבו...

תפילה אסור להתייאש

אסור להתייאש המתין ארבעים שנה לזיווג. נשא אשה ונולדו לו  ילדיו הראשונים תאומים בגיל 71 סיפור מקורי ואמיתי שאירע בחודש כסליו תש"ע  09\11 במרכז הארץ העובדה שלפנינו מחזקת את האמונה והתקוווה שאסור להתייאש מהתפילה ואף אם עשרות שנים עברו ולא נעניתם עדיין יש סיכוי טוב...

ת__ק_ש__ור_ת

סַכָּנַת הַתִּקְשֹׁרֶת / סִפּוּרוֹ שֶׁל יְהוּדִי מִנִּפְגְּעֵי הַתִּקְשֹׁרֶת לְאַחַר חַג הַסֻּכּוֹת שְׁנַת תש"ס, הִשְׁכַּמְתִּי קוּם לְבֵית הַכְּנֶסֶת לִתְפִלַּת שַׁחֲרִית, וְסִפְּרוּ לִי עַל רְעִידַת אֲדָמָה נוֹרָאָה שֶׁפָּקְדָה אֶת טוּרְקִיָּה. הָיָה זֶה לִי...

שמחה בעבודת השם

שמחה בעבודת השם היאך נתן להסביר שהנה והאדם עובד את ה' מתאמץ, מודע הוא לכל הנזכר לעיל ועם כל זה אינו חש בשמחה כראוי? סיבות רבות לכך ונמנה כמה מהם: א. יש ועבודתו מלכתחילה מתוך "חיקוי" ורצון להתדמות או להתחרות עם בני גילו או אלו עם בעלי השאיפה כמותו, ואז אין לו...

שיגרה וקהות חושים

שיגרה וקהות חושים העצה לצאת מהשגרה להמחיש בפעל מעשי מובא בספר "ימי הרחמים והסליחות": בחדש זה מוסיפים להתחזק בעבודת ה', גם בדברים שאין רגילים בהם כל השנה. לעבדה זו ישנה השפעה גדולה כאשר מתחיל האדם בעשית תשובה, כיון שהוא יוצא מהשגרה המשתלטת וגורמת להמשיך בחיי...

שואה

שואה ? נוהגים בפורים לאכל זרעונים, זכר לדניאל וחבריו שאכלו זרעונים. היה זה בזמן גלות ישראל לאחר חרבן בית ראשון בשלטון נבוכדנצר מלך בבל, שלקח במבחר כמה בחורים מבחרים להיות לו לחכמים ויועצים, וצוה לתן להם מאכל טוב ודשן כדי שיראו טוב ויפה. דניאל סרב לאכל מפתו של המלך...

שבת קודש פניני הזהר

פניני הזוהר לשבת קודש מו"ר הרב חיים רבי שליט"א – נספח לספר הנהגות לשבת קודש פניני הזוהר להרשב"י – שבת קודש {א} כשמתקדש היום בערב שבת קודש סוכת שלום מגיעה ומתפשטת בעולם, וסוכת שלום זוהי השבת. וכל מיני רוחות רעות ומזיקים וכוחות הטומאה מחביאים...

עם ישראל מעל הטבע

עם ישראל מעל הטבע הלקח הנלמד מנס החנוכה לדורות עולם ובמיוחד לדורינו והדליקו נרות בחצרות קדשך    [מתוך תפילת על הניסים בחנוכה] "אורה ושמחה". אורה מסמלת שמחה. כאן הגיעה השמחה לשיאה. היש שמחה כשיבת הבנים לשלחן אביהם? השמחה שהיתה לחשמונאים, חבויה וטמונה בחשך...

עיניים וכוחן

עיניים רבי מתיא בן חרש מעשה ברבי מתיא בן חרש שהיה יושב בבית המדרש, והיה זיו פניו דומה לחמה וקלסתר פניו דומה למלאכי השרת, שמימיו לא נשא עיניו לאשה בעולם. פעם אחת עבר השטן ונתקנא בו. אמר: אפשר אדם כמו זה לא חטא? אמר לפני הקדוש ברוך הוא: רבונו של עולם רבי מתיא בן חרש מה...

סגולת סעודת עניים

סגולת סעודת עניים קב הישר פרק י צריך האדם ליזהר כשיעשה סעודת מצוה, כגון, מילה, או סעודת אירוסין, או נשואין וסעודת בר מצוה יהדר להיות בתוך הקרואים עניים ואביונים ולהשגיח עליהם בדברים נאים, כי העושה שמחה לבנו או לבתו ולא הזמין לסעודה עניים אזי מתעורר הקטרוג מלילית הרשעה...

הסגולות ותועלתם

הסגולות ותועלתם כלל גדול הוא שאף על פי שעוסק אדם בסגולה תמיד יהיו עיניו ולבו אל ה' וידע נאמנה "כי סוס מוכן ליום מלחמה ולה' התשועה" (משלי כ"א ל"א), ואין עוד מלבדו מלהושיע אם ברב או במעט, והכל בהשגחתו יתברך, אלא שבעולם הזה, עולם המעשה והחומר, גזרה...

עילוי נשמה

עילוי נשמה לשם מה צריך לעשות דברים לעילוי הנשמה והאם יש משמעות לפעולות ? תשובה !   אם אתם יוצאים מעת לעת על קבר יקירכם זאת אומרת שבתוך ליבכם ישנה הכרה עמוקה כי יש יתרון לאדם מן הבהמה ואף כי חיי הגוף תמו ונשלמו עדיין הנשמה ממשיכה לחיות ולכבודה יוצאים אל הקבר...

חנוכה

חנוכה בחנכה ארע נס נצחון החשמונאים – מסרת גבורים ביד חלשים וכו'. שזה בעצם עקרו של הנס. ואלו נס השמן היה נס נספח שארע לאחר כל מערכת הנסים של נצחון קומץ האנשים מתתיהו ובניו, את יון הרשעה. וּבְכֵן יֵשׁ לְהָבִין לְשֵׁם מַה הֻצְרַךְ נֵס הַשֶּׁמֶן שֶׁיְּאָרַע, וַהֲלֹא...

חזק חזק ונתחזק עם ישראל מעל הטבע

עם ישראל מעל הטבע הלקח הנלמד מנס החנוכה לדורות עולם ובמיוחד לדורינו והדליקו נרות בחצרות קדשך    [מתוך תפילת על הניסים בחנוכה] "אורה ושמחה". אורה מסמלת שמחה. כאן הגיעה השמחה לשיאה. היש שמחה כשיבת הבנים לשלחן אביהם? השמחה שהיתה לחשמונאים, חבויה וטמונה בחשך...

התורה ואמיתותה ומסירתה מדור לדור

אמיתות התורה התורה נמסרה בגלוי לעיני מליוני בני אדם   מבואר בהרחבה ע"י החפץ חיים ז"ל (מספר "נדחי ישראל"):   והנה לא באתי להתווכח עם האנשים הפושעים האלה שהם חטאין בנפשותם ופורקין מעליהם עול מלכות שמים בזדון ליבם, ורק באתי לעורר קצת אנשים התמימים...

ברית מילה וזמנו המדויק להפליא

ברית מילה וזמנו המדויק זמן בשלות גורמי הקרישה שבדם – לראשונה בחיי התינוק אחת המצוות המפורסמות ביותר שביהדות [אשר הובטחנו בתורה שבעל פה שהיא תשמר על ידי עם ישראל לנצח ובשמחה – גם אם יהיה ציבור רב שאיננו שמור מצוות ראה מסכת שבת קל, א] היא מצוות ברית המילה. וכך נאמר...

בין אדם לחברו

חובת התשובה על עבירות שבין אדם לחברו "עבירות שבין אדם לחברו אין יום הכפורים מכפר עד שירצה את חברו" (משנה ביומא פה.). הגאון ר' יחזקאל לוינשטיין זצ"ל ב"שיחות אלול" (עמ, לב) אומר, כי אף המשתדלים לשוב בתשובה שלמה, עושים זאת בעקר באשר לעברות שבין...

אסורלהתייאש

אסור להתייאש [ברכות י. ] אמר רב המנונא מאי דכתיב מי כהחכם ומי יודע פשר דבר מי כהקדוש ברוך הוא שיודע לעשות פשרה בין שני צדיקים בין חזקיהו לישעיהו חזקיהו אמר ליתי ישעיהו גבאי דהכי אשכחן באליהו דאזל לגבי אחאב (שנאמר וילך אליהו להראות אל אחאב) ישעיהו אמר ליתי חזקיהו גבאי...