בחרו עמוד

לעילוי נשמת יזכור

יזכור יקיריכם שוכני עפר בעולם הזה ונשמתם בגנזי מרומים משתוקקים מאוד לקיים מצוות ומעשים טובים ע"מ להינצל מסבל ולזכות לעונג ומנוחה. אך אין באפשרותם.אולם אתם בני המשפחה וידידים ביכולתכם להושיעם. ע"י שתלמדו משניות ותאמרו קדיש ותעשו מעשי חסד לזכותם. אם אין...