בחרו עמוד

שמירת כשרותם של ספרי תורה ובדיקתם

שמירת כשרותם של ספרי תורה קדושתם של ספרי התורה ויחס הכבוד שרוחשים להם מחייבים שנעשה מאמץ לשמירת כשרותם נציין מספר פרטים בתחום זה. ההקפדה על פרטים אלו מסוגלת להביא ברכה רוחנית רבה רטיבות רטיבות עלולה להביא להרס מוחלט ח"ו לספרי התורה שבארון הקודש. הרטיבות גורמת...