בחרו עמוד

הזהר הקדוש הקדמה

בס"ד – כל הזכויות שמורות (c) ל ר' פנחס ראובן שליט"א הקדמת ספר הזוהר   התעוררות לקריאה ולימוד בספר הזוהר הקדוש ממעלות העוסק בספר הזוהר בקצרה תפילה קודם לימוד הזוהר רבי חזקיה א. א: ב. ב: ג. ג: ד. ד: ה. ה: ו'. ו': ז. ז: ח. ח: ט. ט: י. י: יא. יב. יב: יג....