בחרו עמוד

חנוכת בית

חנוכת הבית דוד המלך כותב בספר התהילים אם השם לא יבנה בית שווא עמלו בוניו בו הכוונה כי לכל בניית בית אנו זקוקים להרבה עזרה משמיים שהדירה תתאים לצרכינו המלאים ותמלא את ציפיותינו ושתשרה בו הברכה. ללא שום עין רעה וצרה חלילה חכמינו ז"ל אמרו דירה נאה מרחיבה דעתו של אדם...

בר מצווה / בת מצווה

בר\בת מצוה חתן בר מצווה \ בת מצווה ביום שמחתכם מזכירים אתכם על ציון התנא הקדוש "רבי שמעון בר יוחאי" פותחים שערי שמים להצלחתכם ולשמחתכם ביום גדול זה הבן או הבת נכנסים בעול תורה ומצוות   הרשב"י כותב בזוהר הקדוש שיש ענין לשמוח ביום גדול זה כמו ביום בו...

חתן וכלה

חתן וכלה יקרים ! מזכירים אתכם לטובה ביום חופתכם על ציון הרשב"י פותחים שערי שמים עבור הצלחתכם   אתם מפליגים לעת עתה עם ספינתכם לים החיים הסוערים הינכם מצפים ומשתוקקים כי מן השמים ירעיפו עליכם חיים טובים אהבה אחווה שלום ורעות.שלווה. ילדים בריאים ומחוננים. פרנסה...