בחרו עמוד

סגולות ותפילות לזכות לבנים חכמים וצדיקים

  סגולות לזכות לבנים צדיקים וחכמים נרות שבת בשמחה לזכות לבנים מאירים בתורה ויראת שמים, האשה תדליק נרות שבת בשמחה, ובאותה שעה תתפלל על ילדיה, ותתקבל תפילתה. וכך כתב הרשב"י בזוהר (בראשית מח:) "ואיתתא בעיא בחדוא דלבא ורעותא לאדלקא בוצינא דשבת, דהא יקרא עילאה...

סגולות ותפילות לשמירת הילדים וגידולם

  שמירת הילדים וגידולם מזוזה צריכים ההורים לשמור מאד על מצות מזוזה, ולבדוק אותם היטב מדי פעם שלא ימצא בהם פסול, או שמא עומדים שלא כהוגן וכדומה. שהרי הגמ' (שבת לב:) אומרת שבעוון מזוזה בנים מתים. ומאחר והיום יש הרבה נכשלים בלא ידעתם בקניית מזוזות שאינם כשרות כהלכתן, לכן...

סגולות ותפילות ללידה קלה

סגולות ללידה קלה אפיקומן ליתן בפי היולדת חתיכת אפיקומן, ותתפוס בין שניה במשך הלידה. ואחר הלידה תוציא תיכף מפיה. (שם)   אתרוג אתרוג שמברכין עליו בסוכות, ועושין אותו אחר החג מרקחת בסוכר, להעלותו על השלחן בליל ט"ו בשבט, וטוב שיברכו עליו איש או אשה אם היא הרה ללדת....

סגולות ותפילות למפילות

סגולות למפלת נפלים ברכת המזון מהסידור מקובל מגדולי זמנינו, לזכות לבנים ולקיום הילדים, יקבלו עליהם האיש והאשה לברך ברכת המזון מתוך הסידור דווקא, וטוב להם.   פרק קכ"ח בתהילים קמיע למעוברת להישמר מכל רע, יכתוב הסופר לשמה (פירוש לשם האשה פלונית בת פלונית), על קלף כשר...

סגולות ותפילות לפקידת עקרות וחשוכי בנים

סגולות לפקידת עקרות   לימוד בספר "אור החיים" הקדוש כתוב בספרים הקדושים, כי מקובל אצל הצדיקים, שהלימוד בפירוש "אור החיים" (לרבינו חיים בן עטר זיע"א) על התורה, מסוגל לפקידת עקרות.   וכתב בספר נפש החיים: "סגולה להריון לחקוק אות ה' על טס של...