בחרו עמוד

שְׂלשָה עָשָׂר עִקָּרִים

  שְׂלשָה עָשָׂר עִקָּרִים   בס"ד א. אני מאמין באמונה שלמה, שהבורא יתברך שמו  מצוי ומשגיח והוא בורא ומנהיג לכל הברואים, והוא לבדו עשה עושה ויעשה לכל המעשים   ב. אני מאמין באמונה שלמה, שהבורא יתברך שמו, הוא אחד ויחיד, ואין יחידות כמוהו בשום פנים, והוא לבדו...
עילוי נשמה

עילוי נשמה

לשם מה צריך לעשות דברים לעילוי הנשמה והאם יש משמעות לפעולות ? תשובה – אם אתם יוצאים מעת לעת על קבר יקירכם זאת אומרת שבתוך ליבכם ישנה הכרה עמוקה כי יש יתרון לאדם מן הבהמה ואף כי חיי הגוף תמו ונשלמו עדיין הנשמה ממשיכה לחיות ולכבודה יוצאים אל הקבר להתפלל.ומכיון...

קורות ימי חייו גדולתו וקדושתו כוחו ועוצמתו ממקורות התלמוד מדרשים והזוהר הקדוש

התנא הקדוש רבי שמעון בר יוחאי היה מגדולי רבותינו התנאים ומהמפורסמים שבהם. הוא חי בדור השני שלאחר חורבן בית המקדש, וסבל כיתר בני דורו מגזרותיהם ומרדיפותיהם של נציגי המשטר הרומאי בארץ ישראל. ברם, רבו המובהק של רשב"י היה רבי עקיבא, וממנו ינק את עיקרי חכמתו. רבי...
תפילה

תפילה

מהי תפילה ומדוע היא פועלת האם אין בורא עולם יודע את צרכי האדם שהוא זקוק לבריאות. נחת. פרנסה. אם כן מה תועלת התפילה? תשובה ! תפילה היא ביטוי שהאדם מכיר שיש בורא לעולם ומתוך אמונתו שהבורא יתברך יכול לעזור לו אף במקרים שאין בידי אדם לסייע לו. הוא שופך את ליבו לפניו...