בחרו עמוד

ירח דבש לנצח

הדרכת חתנים לקראת הנישואין סידרת שיחות שיכינו אותך על קרקע מוצקת לקראת בניית ביתך מועברים בטלפון באופן אישי לחתנים בלבד ובתקופת האירוסין בלבד לא בונים בית חולים מתחת לגשר. בונים גשר עם יסודות איתנים שיעמוד חזק ויציב מול כל הסערות. חוצים מעל החיים הסוערים בבטחה האם...

הסגולות ותועלתם

הסגולות ותועלתם כלל גדול הוא שאף על פי שעוסק אדם בסגולה תמיד יהיו עיניו ולבו אל ה' וידע נאמנה "כי סוס מוכן ליום מלחמה ולה' התשועה" (משלי כ"א ל"א), ואין עוד מלבדו מלהושיע אם ברב או במעט, והכל בהשגחתו יתברך, אלא שבעולם הזה, עולם המעשה והחומר, גזרה...

יזכור

יזכור יקיריכם  שנשפך דמם וקיפדו פתיל חייהם בלב פריחתם עבור היותם מזרע בית ישראל. נשמתם בגנזי מרומים במעלות קדושים וטהורים כזוהר הרקיע מזהירים. בצל כנפי השכינה מסוככים. משתוקקים מאוד לקיים מצוות ומעשים טובים ע"מ להמשיך ולעלות מעולם לעולם. אך אין באפשרותם. אולם אתם...

סגולות לכל הישועות

בנים / גידול בנים סגולה למי שיש לו צער גידול בנים. הביא בספר רפואה וחיים, שיקרא בכל יום פרשת מעשה בראשית (בראשית א, א-ב, ג) בנים / הדלת נרות סגולה לאשה שאין לה בנים, או שהיא קשת רוח בגידול בנים. כתב בספר זר זהב, שתפריש צדקה קודם הדלקת הנרות בערב שבת ואחר הדלקת הנרות...

התפילה עוזרת גם כשעל פי הטבע אין סיכוי

 חכמינו ז"ל גילו לנו כי בכח בתפילה להושיע גם אם בדרך הטבע חדלו כל הסיכויים. כי הסגוליות שבתפילה הוא גדולה עד מאוד ובטבעה להושיע אף שלא כדרך הטבע.  במיוחד אם התפילה יוצאת מפה טהור [מהרש"א מס' קידושין ] ומפורסם מאמר  חכמינו זכרונם לברכה אפילו חרב חדה מונחת על...
הסגולות העצומות שזוכים באמירת פרשת הקטורת המבוארות בזוהר הקדוש

הסגולות העצומות שזוכים באמירת פרשת הקטורת המבוארות בזוהר הקדוש

רשב"י כותב בזוהר הקדוש כי אמירת פרשת הקטורת היא סגולה אדירה ורבת עוצמה להציל ממחלות וממוות ואף ביכולתה להשפיע עשירות ועוד   חברים יקרים אם ברצונכם שנאמר  לזכותכם את פרשת הקטורת   הירשמו כחברים ומלאו את פרטי מי שעבורו מתבצעת הסגולה ואת הבקשה בטופס צור קשר המיועד...

רבי שמעון בר יוחאי (רשב"י) הסניגור שלך

הצדיקים מכירים טובה בעין יפה למשתדלים במעשים טובים לעילוי נשמתם ובמיוחד בתחומים שהם מסרו את נפשם על כך. מגוון האפשרויות להתחברות עם הרשב"י (רבי שמעון בר יוחאי) לפניכם ההתחברות לתנא הקדוש נעשית בכמה מישורים 1] לימוד באופן עצמאי מאמר מהרשב"י מידי שבוע. זוהי...

אודותינו

אודותינו   אתר מתחברים לרשב"י מופעל ע"י עמותת "בזכות רבי שמעון"   הארגון הוקם במטרה לקשר ולחבר את כל עם ישראל מקצה העולם ועד קצהו עם התנא הקדוש רבי שמעון בר יוחאי . על ידי הקשר והחיבור עם הצדיק יזכו עם ישראל בישועות רבות וגדולות כל אחד וצרכיו....

רבי שמעון בר יוחאי (רשבי) – מוקד הישועות

האם ידוע לכם כי רבי שמעון בר יוחאי (רשב"י) בדורו היה נקרא בפי כל "המלומד בניסים" ומדוע נקרא כך ? הידעתם כי ניסים אלו ממשיכים בימינו כמאמר חכמינו גדולים צדיקים במותם יותר מבחייהם? האם ידוע לכם כי הרבה חשוכי בנים שכבר היו לפני יאוש זכו לישועה אצל...

רבותינו זכו מרוב קדושתם שטבע הבריאה נשתנה עבורם

והיו דבריהם נשמעים בשמים, וכל הבריאה כולה הייתה משועבדת להם, כמו שאמרו: 'צדיק גוזר והקב"ה מקיים', כמובא בחולין (צ"ז) מר' פינחס בן יאיר שנחלק לו הנהר כדי שיעבור בו. וכן מרבי שמעון בר יוחאי שאמר: "בקעה בקעה התמלאי דינרי זהב", ונתמלאה. וכן רשב"י...

סיפורי מופת וניסים גלויים מקבר הרשב"י

מדור לדור יסופר על הנסים והנפלאות שנעשו במירון, בזכותו של אותו צדיק הרשב"י, שהכריז בשעתו: "יכול אני לפטור את העולם כולו מן הדין", וכדברי ר' יוסף סופר באגרתו "עדות ביהוסף": "וסיפרו לי מעשים נפלאים מזה המקום קודש. תלמידו של הרמב"ן,...

המחזור החודשי

מסדרת תורה מן השמים   הכרת השלבים הפיזיולוגים של המחזור החדשי אחת מאבני היסוד של מצוות היהדות, זוהי מצות "טהרת המשפחה". כלומר, לאחר ארבעה (ויש נוהגים חמשה) ימים מעת בא הוסת ולאחר שהתברר לאשה על ידי בדיקת עצמה, כי היא כבר נקיה לחלוטין, סופרת האשה שבעה ימים...

הדמויות הנערצות

נביא קצת מעשיות מגודל פרישותם וצדקתם ומאסם את הרע מחכמינו זכרונם לברכה מדורו של רשב"י ואחריו. (מהספר חיי עולם לסטיפלר זצ"ל ומספר אמונת ישראל ,)   מפלאות הנהגות חסידותם בתלמוד [מסכת תענית ב' ע"ב,] שאלו תלמידיו את רב אדא בר אהבה: "מפני מה הארכת...

אמיתות התורה

התורה נמסרה בגלוי לעיני מליוני בני אדם   מבואר בהרחבה ע"י החפץ חיים ז"ל (מספר "נדחי ישראל"):   והנה לא באתי להתווכח עם האנשים הפושעים האלה שהם חטאין בנפשותם ופורקין מעליהם עול מלכות שמים בזדון ליבם, ורק באתי לעורר קצת אנשים התמימים שמתפתין אחרי...

אמונת חכמים

ובהיות שכל יסוד האמונה נחלה לנו מאבותינו, עלינו להשכיל ולהבין ולהאמין: א. שאין לטעות חלילה בשום דבר מדבריהם, כי השגחה עליונה עליהם וכמו שכתב החזון אי"ש: השגחתו יתברך הוא בכל דור על היחידים ששתלן בכל דור להורות חוקיו ומשפטיו לישראל, וכשהן מעמיקין בהלכה, הן בשעה זו...

חסד

האם כולם זקוקים לחסד ? התשובה בהחלט כן ! ישנם הזדמנויות בחיים שגם בעלי הון שמסוגלים לרכוש כל דבר בכסף לא ישיגו את מבוקשם רק ע"י חסד לדוגמא איש ואשה  מתחתנים הם זקוקים שיבואו לשמוח איתם בשמחתם. כי אי אפשר לשמוח לבד כמו כן אם האדם חולה הוא זקוק שיבואו לבקרו ולתמוך...

החיים שלאחר המוות

החיים שלאחר המוות מסדרת תורה מן השמים המוות, חידלון? לפני שנים ספורות יצאו עיתונים רבים בארץ ובעולם בכותרות רעשניות המכריזות כי לראשונה טוענים אנשי מדע כי יש חיים לאחר המוות!! נצטט כאן לדוגמא כתבה מן העיתונות (צילום הכתבה מופיע בחוברת הידועה "החיים מדוע ולשם...

כדוריות העולם

תורה מן השמים כדוריות העולם ממתי ידועה צורת כדור הארץ?? כל תלמיד יודע כי היוונים הקדמונים היו סבורים שהעולם הוא משטח רחב הניצב על זנבות שלשה לוייתני ענק. והיו שהאמינו שהמשטח מוחזק על ידי שלשה פילים אדירי מימדים. כך או כך לכולם היה ברור שרעידות האדמה נגרמות כתוצאה...

שיר ואמרתם

בס"ד   שיר ואמרתם   ואמרתם כה לחי , רבי שמעון בר יוחאי. ואמרתם כה לחי , רבי שמעון צדיקאי:   איש אלוקים קדוש הוא , אשרי עין ראתהו , לב חכם ישכיל פיהו , אדוננו בר יוחאי. ואמרתם : ברוך הוא מפי עליון , קדוש הוא מהריון , מאור גליל העליון , אדוננו בר יוחאי. ואמרתם :...