בחרו עמוד

כוחה של תפילת התשבר ובמיוחד אצל הרשבי

כוחה של תפילת התשב"ר ובפרט במירון ובמיוחד בל"ג בעומר   הנה ידוע מעלת לימוד התורה של תינוקות של בית רבן עד שאמרו חז"ל (שבת קיט ע"ב) "אין העולם מתקיים אלא בשביל הבל של תינוקות של בית רבן", ושם אמר ליה רב פפא לאביי: דידי ודידך מאי, [לימוד...

זמר ואמרתם כה לחי רבי שמעון בר יוחאי

בס"ד שיר ואמרתם ואמרתם כה לחי , רבי שמעון בר יוחאי. ואמרתם כה לחי , רבי שמעון צדיקאי:   איש אלוקים קדוש הוא , אשרי עין ראתהו , לב חכם ישכיל פיהו , אדוננו בר יוחאי. ואמרתם : ברוך הוא מפי עליון , קדוש הוא מהריון , מאור גליל העליון , אדוננו בר יוחאי. ואמרתם : גיבור...

זמר בר יוחאי

בר יוחאי   בר יוחאי , נמשחת אשרך שמן ששון מחברך   בר יוחאי , שמן משחת קדש , נמשחת ממדת הקודש , נשאת ציץ נזר הקדש , חבוש על ראשך פארך בר יוחאי , מושב טוב ישבת , יום נסת יום אשר ברחת , במערות צורים שעמדת , שם קנית הודך והדרך בר יוחאי , עצי שטים עומדים , למודי יהוה הם...

זהירות מכעס בל ג בעומר

להזהר מן הכעס ביום ל"ג בעומר   נשים אל לבנו להתעורר ולהתלהב מגודל חשיבות ההימצאות במחיצת אותו צדיק, באתרא קדישא, ביומא דהילולא, מקום שעליונים ששו ותחתונים עלזו בקבלת אור פנמיות התורה, על כן יזהר כל אחד מאוד וישמור נפשו בכל כוחו של להגיע לכלל כעס ורוגז, פן יאבד...

בל ג בעומר שמחים

עיקר עבודת היום בל"ג בעומר השמחה   בשער הכוונות להגאון הקדוש רבי חיים ויטאל גדול תלמידי האר"י הקדוש (דרושי הפסח דרוש יב) אני ראיתי למורי ורבי זצ"ל שהלך לציון הרשב"י פעם אחת ביום ל"ג בעומר הו וכל אנשי ביתו ויש שם שלשה ימים ראשונים של השבוע ההוא...