בחרו עמוד

כח הרצון מאמר ב

כח הרצון מאמר ב   אין דבר העומד בפני כח הרצון הנהגתו של יעקב אבינו ב"יחוד הלב" מעידה, כאמור, על הכוחות הגנוזים באדם. מטבע ברייתו יש לו לאדם כוחות טמירים, עצומים וכבירים, הטמונים אי שם בתוך תוכו, ואשר אפילו אינו יודע על קיומם. שכן אין אדם בחייו הרגילים מנצל...

כח הרצון מאמר א

כח הרצון מאמר א   כח הרצון לגמילות חסדים   "ויגש יעקב ויגל את האבן מעל פי הבאר" (פרק כט-י') פירש רש"י (מהמדרש רבה): כאדם שמעביר את הפקק מעל פי צלוחית, להודיעך שכחו גדול.   ייחד לב וגל אבן מפי באר מים בכל שנה, ביום טוב של שמיני עצרת, עומדים אנו ומבקשים...

חסד וסגולותיו

חסד האם כולם זקוקים לחסד ? התשובה בהחלט כן ! ישנם הזדמנויות בחיים שגם בעלי הון שמסוגלים לרכוש כל דבר בכסף לא ישיגו את מבוקשם רק ע"י חסד לדוגמא איש ואשה  מתחתנים הם זקוקים שיבואו לשמוח איתם בשמחתם. כי אי אפשר לשמוח לבד כמו כן אם האדם חולה הוא זקוק שיבואו לבקרו...

הכנסת אורחים ושכרה

הכנסת אורחים ושכרה מאמר ג   חסד בגופו כשבאו חסידים הרבה, לרבי שמואל מקאמאד זצ"ל, לשבות אצלו את שבתם, עלה דרך סולם לגג ביתו, והוריד בעצמו מזרונים למען האורחים. אמרו לו אנשים: למה משפיל עצמו רבינו? אנחנו נוריד את המזרונים! שחק רבי שמואל ואמר: "מחר בבקר כשאלך...

הכנסת אורחים הצילה חיים

הכנסת אורחים הצילה חיים מאמר ד'   החלום ושברו… על רבי יעקב יוסף הרמן זצ"ל שהתפרסם במיוחד במצות "הכנסת אורחים" שקיים מסופר: בשנת תרפ"ט כאשר התגורר עדיין בניו יורק, התעוררה אשתו לילה אחד בבכי סוער. היא ספרה לבעלה כי ראתה בחלום את אברהם אבינו...

הכנסת אורחים בסבר פנים יפות

הכנסת אורחים בסבר פנים יפות מאמר א'   לתת הרגשה טובה לאורחים כתב החפץ חיים (בספרו אהבת חס – ח"ג פ"ב): מכיוון שהאריכה התורה לספר כל פרטי ענין הכנסת אורחים שקיים אברהם אבינו, מה שלא מצאנו כן בכל חלקי התורה שקיים, משמע מכך שכוונת התורה בזאת להורות לנו ללמוד...

הכנסת אורחים בכל מחיר

הכנסת אורחים בכל מחיר מאמר ב'   "נקבל בלבנו לארח גנבים גם להבא"… אחד הגנבים שהיו כלואים באגף האסירים הפליליים בירושלים, ריצה עונו ושוחרר לעת ערב. מאחר והתגורר הרחק מירושלים ולא היתה לו פרוטה בכיסו, סר לבית של הצדיק רבי אריה לוין זצ"ל, אותו הכיר...

בהתאמצות כח ורצון זוכים לניסים

העושה למצוה את המקסימום מצידו – זוכה לסיעתא דשמיא מיוחדת היבט נוסף לענין התוצאה הנובעת מכח הרצון, מצינו אצל בתיה בת פרעה. אשר בהחלטתה הנחושה ותשוקתה העזה להציל את הילד שבתיבה [למרות גזירת אביה], הושיטה את ידה בהתאמצות כל כוחותיה, ולא שמה לבה למרחק שישנו בין ידה לתיבה....