בחרו עמוד
זוהר הקדוש ליום השנה

זוהר הקדוש ליום השנה

לימוד הזהר הקדוש ותפילה לעילוי הנשמה ביום השנה [יארצייט] תרומה בסך 180 ₪ התרומה באמצעות האתר המאובטח פייפאל ע"י לחיצה על הכפתור Donate   האר"י הקדוש כותב כי ביום השנה דנים את הנפטר מחדש ע"מ להעלותו להיכל עליון. בידכם להעמיד לו סניגור להטות את דינו...
זוהר הקדוש ליום השנה

לשנה הראשונה

לימוד הזוהר הקדוש ותפילה לעילויהנשמה למשך השנה הראשונה תרומה בסך 550 ש"ח * 12 תשלומים תשלום באמצעות האתר המאובטח פייפאל ע"י לחיצה על הכפתור Subscribe   ע"פ המקובלים לימוד הזוהר לעילוי הנשמה היא החשובה ביותר.   נא הקפידו למלא בצור קשר את שם הנפטר\ת , שם...
זוהר הקדוש ליום השנה

לחודש הראשון

לימוד הזוהר הקדוש ותפילה לעילוי הנשמה למשך החודש הראשון תרומה בסך 550 ₪ התרומה באמצעות האתר המאובטח פייפאל ע"י לחיצה על הכפתור Donate ע"פ המקובלים לימוד הזוהר לעילוי הנשמה היא החשובה ביותר. נא הקפידו למלא בצור קשר את שם הנפטר\ת , שם האב [ עברי], תאריך הפטירה...
זוהר הקדוש ליום השנה

זוהר הקדוש לשבעה

לימוד הזוהר הקדושותפילה לעילוי הנשמהלמשך השבעה תרומה בסך 300 ₪ התרומה באמצעות האתר המאובטח פייפאל ע"י לחיצה על הכפתור Donate ע"פ המקובלים לימוד הזוהר לעילוי הנשמה היא החשובה ביותר.   נא הקפידו למלא בצור קשר את שם הנפטר\ת , שם האב [ עברי], תאריך הפטירה העברי...