בחרו עמוד

מעביר על מדותיו

להיות מעביר על מדותיו "אמר רבא: כל המעביר על מדותיו מעבירים לו על כל פשעיו, שנאמר: 'נשא עון ועבר על פשע', למי נושא עון? למי שעובר על פשע". פרש רש"י: "אין מדת הדין מדקדקת אחריו, אלא מניחתו והולכת" (ראש השנה יז.). אומר הגאון רבי חיים שמואלביץ...

מידת הענווה וסגולתה

ענווה מה העומק בסגלה הגדולה והנפלאה המפרסמת של הגר"ח מוולאז'ין בספרו "נפש החיים" (ש"ג פי"ב) לבטל כל כחות שבעולם לבל ישלטו באדם, והיאך מגיעים לזכות בסגלה זו? הרעיון הכמוס בסגולה זו, הוא הנהגת "מידה כנגד מידה" שלא בטלה לעולם, דכשם...

ייצר התאווה וכבישתו

בס"ד – כל הזכויות שמורות (c) ל הרב יעקב ישראל לוגאסי שליט"א אור לנתיבתי ידיעות נחוצות לתוהים בלבבות, ועוד ל"ב נתיבות, ליישר מדרכים עקלקלות, ללמד לבני הנעורים ערמה, לדעת קשת ומלחמה, לכבוש תאוות יצרם התוקפם במרמה. להשיג הספר: בירושלים: רח' ישא ברכה...

הויתור ורווחיו

הויתור ורווחיו   מעלת הויתור וההבלגה כותב הרמב"ם באיגרת המוסר: התפארו בסבלנות, כי היא הגבורה הישרה והניצחון האמיתי. כי בבקשכם הנקמה – שמא לא תשיגוה ותחלו לבבכם בתוחלת ממושכה, ושמא תוסיפו על בושתכם חרפה כגולל אבן אליו תשוב. ואם תשיגוה, הנה חטאתם לה' ודעו אשר תמצא...

הבלגה בשעת כעס סגולה לישועה

הבלגה בשעת כעס סגולה לישועה גבורתה של אשה צדקת המעשה שלפנינו ארע לפני כתשעים שנה. עקרת בית, אשת חבר, מתחה שני חבלים ארוכים על שתי קורות לאורך החצר. ועליהם תלתה כביסה. בימים ההם היה יום מיוחד בשבוע שהיה נקרא "יום כביסה", והיתה עבודה זו כרוכה במאמץ מפרץ של...