בחרו עמוד

פרק ל"ה – ל"ח

לה. נס קיום האומה דוד המלך ע"ה אומר בתהלים (לה, יח): "אודך בקהל רב בעם עצום אהללך". ובשעה שהכניס את ארון הברית, היה מכרכר ומפזז כאחד האדם בתנועות של שמחה ובדיחות, עד שאשתו המלכה מיכל בזה לו בלבה, וענה לה דוד המלך ע"ה (שמואל ב' ו, כא-כב): "לפני...

פרק כ"ח – ל"ד

כח. "ורפא ירפא" דרשו חז"ל "ורפא ירפא" (שמות כא, יט) – מכאן שניתנה רשות לרופא לרפאת. מעניין לדייק בלשון חז"ל "מכאן שניתנה רשות לרופא לרפאת", דמשמע שהיה צד איסור גמור לילך לרופא, והוצרכו רבותינו מכוח דרשה ולימוד ממילה מיותרת...

פרק י"ח – כ"ז

יח. הסתרה, והסתרה שבתוך הסתרה מסופר על הגאון רבי חיים מצאנז זצ"ל שנפטר בנו, והכאב היה קורע לב ומדאיב נפש, וכששאלוהו הכיצד יכול לשאת כאבו בדומייה, ענה: משל למה הדבר דומה? לאדם שהיה יושב על כסאו, ובא אחד מאחוריו וסטר לו על גבו מכה כואבת וצורבת, ותכף הפנה ראשו...

פרק י"ב – י"ז

יב. מעשה שהיה ומעשה היה פעם בסיום אחת מדרשותי בעיר נתניה, באו אלי שני בחורים חובשי כיפה, ואמרו לי שהם מתחזקים כאן בעיר נתניה, ויש להם שאלה, מאחר וכאן בעיר קשה להם מצוא זיווגם, כי רוב בנות עירם לא מוכנות לקבל אותם כשהם עם כיפה, האם רשאים הם להוריד הכיפה, עד שימצאו...

פרק ח -י"א

פרק ח – שכרו של הדבק בהשגחה הזכרנו למעלה שמדריגת צדיק אמיתי נקבעת לפי אמונת האדם בהשגחה, ולפי יישומו את אמונתו לנהוג בה הלכה למעשה, דהיינו להסכים לרצון ההשגחה בכל פרט אשר יארע לו לקבלו באמונה ובהסכמה ובטוב לב מתוך ידיעה שהכל לטובה, וכמו כן שידיעתו זו שהכל לטובה...

פרק א – ז

פרק א – איזהו חכם?! אמרו חז"ל (תמיד ל"ב ע"א): "איזהו חכם? הרואה את הנולד", בעניני עולם הזה יתכן ומי שאינו חכם לראות את הנולד, וכגון שהוא פזיז מדאי בעסקיו, פזיז מדאי בקניותיו ובכלכול מחייתו לכל היותר ייקרא "טפש", על שאינו רואה...

חלק 2

יד. אנו בעיצומם של הימים שפחדו מהם התנאים הקדושים עלינו לזכור שאנו בעוצמת התקופה המאויימת ביותר שניבאו עליה קדמונינו – "עקבתא דמשיחא", והם שהיו מרוחקים מתקופה זו פחדו מלחשוב עליה, ואנו שחיים בתוכה – שאננים?! בזוהר (שמות ז' ע"ב) מובא: זקף...

אמונה ובטחון בנסיונות דורינו- פרקים א -י"ג

בס"ד – כל הזכויות שמורות (c) ל הרב יעקב ישראל לוגאסי שליט"א נר לרגלי הרה"ג יעקב ישראל לוגאסי שליט"א פתיחה א. סוד הקיצין מצוה לחזור ולהזכיר דבריו הק' של האוה"ח הק' שנאמרו על זמנינו. ואלו דבריו (שמות ג' ח'): וטעם שלא העלה אותם תכף ומיד,...