בחרו עמוד

בס"ד

מתולדות אדם

 

עננו בזכותיה דבר יוחאי

בזכותיה דבר יוחאי עננו

כי

כלתה נפשי לתורת רשבי

כי כל חיי קודש לרשבי

ותפילתי

חזק אלי את לבבי

בזכות הזהר של רשבי.

 

מילין זעירין למשתדל והוא אחד מתוך בני עם ישראל

המעודד את בני עמו להתקשר לעיסוק בלימוד ספר הזוהר הקדוש.

כי כך נגרם לנחת רוח ליוצרינו וע"י זה השכינה תשרה

ללא הפסק על כל אחד מאיתנו.

 

תחילת התקשרותי למערכה זו חלה בשלהי שנות התשכ"ד

וזה בנסיבות "לא מהאי עלמא" (לא מהעולם הזה)

כל זה תוך עקשנות שלא ניתן היה להרפות ממנה

ואפילו לשניה אחת.

כאשר החלטתי לקבוע את עצמי בזוית הזעירה ביותר

במשולש שראשו רשבי ,חלקו הימין ספר הזוהר הקדוש

ואילו אני הקטן מתאמץ להכות שורש במסגרת זו מבחינה

החוט המשולש לא במהרה ינתק.

 

שבח והודיה לבורא העולם אשר זכני להגיע לנקודה זו

ותפילתי היוקדת לזכות להמשך בדרך זו לאורך ימים ימימה ועדי עד

אמן אמן אמן סלה סלה סלה

 

כח' כסלו תשס"ג

נר רביעי דחנוכה

חג האורים

 

פרפראות וגימטריות לחג זה:

א. להדליק נר חנכה כל אות ואות גימטריה 512

סימן רשבי=512

ב. אור החנכה עם מספר תיבות כמנין בלימוד הזהר

ג. חנכה עם מלוי אותיות ועם הכולל גימטריה זהר הרקיע+לג

ד. נר לרגלי גימטריה י (יהוה)+ א (אדני)+ רשבי

 

החותם

 

הצב"י

באר

בזכות

אדוננו

רשבי

 

יצ"ו