בחרו עמוד

אסור להתייאש

המתין ארבעים שנה לזיווג נשא אשה ונולדו לו ילדיו הראשונים תאומים בגיל 71

סיפור מקורי ואמיתי שאירע בחודש כסליו תש"ע 09\11 בעיר בני ברק

העובדה שלפנינו מחזקת את האמונה והתקוה שאסור להתייאש מהתפילה ואף אם עשרות שנים עברו ולא נעניתם עדיין יש סיכוי טוב שתיוושעו

 

בעיר בני ברק מתגורר יהודי תמים שבהיותו בגיל שלושים כבר התגרש פעמיים. ללא ילדים. אדם זה המתין וקיווה בציפיה גדולה למצוא את זיווגו ולהיוושע בזרע של קיימא התפלל על כך רבות ולא זכה לישועה . האיש לא התיאש אף שכבר עליו כארבעים שנים שהוא גרוש . בהתקרבו לגיל שבעים מצא את זיווגו. אשה סביבות גיל החמישים בהגיעו לגיל 71 ואשתו לגיל 52 נולדו להם תאומים זכרים הסיפור נראה תלוש מן המציאות אבל הוא אמיתי [במערכת שמורים הפרטים של האדם וכתובת מגוריו המדויקים] והדבר פורסם בכל העיר ומעתה אנו מפרסמים אותו קבל עולם ומלואו בתקוה לחזק ידים רפות וישועת השם כהרף עין