בחרו עמוד

קונטרס מס' 1 מסדרת דברים היוצאים מן הלב

מאת ר' אלדד שמואלי הי"ו

 

על תורת הקבלה וספר הזוהר הקדוש

יהודי יקר! בוודאי שמעת גם ידעת שבתורת

ישראל שניתנה לנו ע"י הבורא ית' במעמד הר סיני,

הרחבה מיני ארץ והעמוקה מיני ים , יש ארבע

קומות, ארבע מדרגות רבדים.

ארבעת חלקי התורה הם זה מעל זה, או ליתר

דיוק – זה עמוק מזה, והם הנקראים בפי כל פשט,

רמז, דרש, סוד – דהיינו פרדס התורה. הכל יודעים

שהרובד העמוק שבכולם הוא חלק הסוד שבתורה,

הנקרא בפי כל תורת הסוד, חכמת האמת, תורת

הנסתר, פנימיות התורה, תורת הח"ן או תורת

הקבלה.

המפורסם שבספרי תורת הסוד הוא ללא ספק

ספר שגם אתה שמעת עליו, הלא הוא ספר הזוהר

הקדוש שחובר לפני למעלה מ- 1800 שנה ע"י התנא

הקדוש רבי שמעון בר יוחאי זי"ע [שעד היום פוקדים

את ציונו במירון ביום הסתלקותו ל"ג בעומר מעל רבע

מליון יהודים מדי שנה בשנה].

 

אשרי העם הם לומדיך

אשריו ואשרי חלקו של כל יהודי אשר יש לו

חלק ונחלה בלימוד ובהבנת פנימיות התורה

וסודותיה העצומים והעמוקים [ועוד יותר אשרי מי

שזוכה לקיים את הנאמר בספר, וחייו מונחים, מתנהלים,

מכוונים ומודרכים ע"י עצות קדושות וטהורות מחכמת

הקבלה]. כמעט ואין נושא שהזוהר הקדוש לא

מתעסק בו.

והלומדים בו מלאי חכמה הם בכל התחומים, החל

מידיעת והכרת העולמות העליונים הנעלמים מהעין

שלנו : עולם האצילות [הוא העליון הגבוה מכולם,

מלשון נאצל הנמצא אצלו ית' וקרוב אליו], עולם

הבריאה [שם מחצב הנשמות] עולם היצירה [הוא עולם

המלאכים] ועד עולם העשיה על מרכיביו השונים [הוא

העולם בו אנו חיים].

 

מעט מהזוהר על העולם שלנו

אפילו קריאה שטחית בספר הזוהר תוכיח ללא

קושי לכל בר דעת שבספר זה נכתבו ידיעות

על-אנושיות שהן למעלה משכל אנוש. ידיעות

שנכתבו ברוח הקודש, בהשראה אלוקית שבן תמותה

רגיל לא יכול לדעת אותם לעולם. כך למשל, בזוהר

על ספר בראשית בתאור בריאת העולם, מובא בזו

הלשון [והתרגום בצידו]:

 

על כדור הארץ

"דהא כל ישובא מתגלגלא בעיגולא ככדור [כל

הישוב דהיינו כל העולם מתגלגל בעיגול ככדור] וכל אינון

בריין משניין בחזייהו משנויא דאוירא כפום כל אתר

ואתר [וכל אלה הבריאות החיים בכל קצווי העולם שונים הם

במראה שלהם, קלסתר פניהם, צבע עורם וכו' האחד מהשני

מחמת שינוי האויר שבכל מקום ומקום].

ועל דא אית אתר בישובא כד נהיר לאלין חשוך

לאלין. [ועל כן יש מקום בעולם שבזמן שלאלה יש אור הרי

שלאחרים יש חושך]. ואית אתר דכוליה יממא ולא

אשתכח ביה לליא בר בשעתא חדה זהירא [יש מקום

בעולם שבו כל הזמן יש אור יום והלילה שם קצר מאוד- רק

שעה אחת]. ורזא דא איתמסר למאריהון דחוכמתא

[וסוד זה נמסר לבעלי חוכמת הקבלה מדור לדור]."

 

נמצאנו למדים מקטע קצר זה שנכתב לפני

למעלה מ- 1800 שנה, שכמה ידיעות ש"הרעישו"

בדורות האחרונים את העולם המודרני בגילויים

"מפתיעים" ו"מדהימים", נכתבו ע"י רבי שמעון בר

יוחאי בפשטות לפני שנים רבות : על העובדה שכדור

הארץ הוא עגול, שמראה האנשים שונה ממקום

למקום, שיש מקומות בעולם ששם יש אור רוב

היממה, וגם ההיפך – יש מקומות ששם ברוב היום

יש חושך, ויש החיים גם בחלק התחתון של העולם

הכדורי וכו' עיין שם בארוך.

 

מה יש בירח?

כמו כן ידועה ומפורסמת העובדה, שכמה חודשים

לפני הנחיתה הראשונה על הירח גילה המקובל

האלוקי רבי מרדכי שרעבי זצ"ל מה ימצאו

האסטרונאוטים בירח, וגם גילה מה לא ימצאו על הירח,

והראה שזה כתוב במפורש בהקדמה לתיקוני הזוהר

בדיבור המתחיל "ובארעא אילנין ודשאין וחיוון

ועופין ונונין ובני נשא… [ובארץ יש עצים, צמחים,

חיות, עופות, דגים ובני אדם] " וכוונת הזוהר ללמדנו

שדווקא כאן בכדור הארץ יש עצים, צמחים וכו' אבל

לא בירח ולא באף כוכב אחר . ודוגמאות כאלה יש

לרוב בספר הקדוש הזה המעמיד בצל את כל ספרי

החוכמות שיש לחכמי המדענים בימינו, והמראה

בעליל, בבירור וללא כל ספק שתורת ישראל לא

נכתבה בידי אדם אלא משמים ניתנה לנו ע"י הבורא

ית'. כמה חבל שהיהודים הולכים לנכר "לרעות"

בשדות זרים, לחפש חכמה ואושר אצל הגויים, בו

בזמן שהמקור והאמת נמצאים אצלנו, ואילו אצלם

נמצא לא יותר מאשר חיקוי לא מוצלח.

 

רזא דרזין

כידוע, יש בצבא מדרגות שונות בסיווג הבטחוני,

כגון: מוגבל, שמור, סודי, סודי ביותר וכו'. כך גם

בספר הזוהר שכולו נסתר ודרכו היא שמגלה טפח

ומכסה טפחיים, יש בו חלקים המגלים סודות

עמוקים ביותר והם הנקראים "רזא דרזין" – דהיינו

סוד הסודות. לסודות אלו זוכים להגיע המתמידים

והמעמיקים בלבד הלומדים בקדושה ובטהרה

כראוי, וכן אלה שמקבלים מרב מוסמך, כי לכן

נקראת חוכמת הקבלה בשם זה כי רב קיבל מרבו

ורבו מרבו, עד רבי שמעון בר יוחאי את סודות

החוכמה וכן פירוש והסבר לכל ענין. מובן אם כן,

שאין ללמוד חכמה זו ממי שלא קיבלה בדרך

האמורה, כי בוודאי ישגה ויטעה בהבנתו, ויוליך

שלל את השומעים לו.

 

חוכמת הפרצוף חוכמת הפנים

דוגמא אחת מרבות היא חוכמת הפנים [מלשון פנים].

בפרשת יתרו בזוהר מבואר הפסוק "ואתה תחזה

מכל העם" בדרך הסוד, ובו הסבר איך אפשר להכיר

ולדעת על פי הפנים של האדם את הפנים שלו, דהיינו

את הפנימיות שלו שהוא כל כך טורח להסתיר.

מבאר הזוהר הקדוש ששה אופנים שעל פיהם ניתן

לדעת את המהות הפנימית של האדם הנימצא

מולנו: יושרו, אופיו, תכונותיו, נאמנותו וכו'. שישה

האופנים הם כידוע ליודעי החוכמה הזו סוד

השערות, סוד קווי המצח, סוד העיניים, סוד צורת

הפנים, סוד האוזניים, סוד הקווים. עיין שם בארוך

ותתענג נשמתך בלימוד זה.

 

רזין דגלגולתא סוד גלגול הנשמות

הלומד בספר הזוהר יכול לדעת מה נעשה עם

נשמתו לפני שירדה לעולם הזה ונכנסה לתוך הגוף,

וכן את מה שעתיד להיעשות עם הנשמה לאחר

פרידתה מהגוף, שכר, עונש, שלבי תיקון הנשמה עד

שמגיעה לשלמות ועוד. מאמרים עמוקים עד מאוד

מובאים בפרשת משפטים שם מבואר באריכות רזין

דגלגולא [סוד גלגול הנשמות] החל ממקור מחצב

הנשמות בעולם הבריאה, סוגי נשמות, מטרת ביאת

הנשמה לעולם. שם תמצא את אשר חשקה נפשך

לדעת בענין זנ ולא היה לך איך, כגון: מתי נשמה

באה בגלגול ומתי לא, האם נשמה שבאה כמה פעמים

–         באיזה גוף תקום לתחית המתים? ההבדל בין גלגול

ובין עיבור נשמה, רוחות בכף הקלע [דיבוק] ועוד.

[מומלץ לעיין גם בספר שער הגלגולים לרבינו האר"י ז"ל,

וכן בספר רוחות מספרות לרבי יהודה פתייא זצ"ל,

המבארים עניינים אלו ואחרים].

וממילא תבין שהזוהר ידע את מה שחוקרי

פאראפסיכולוגיה לא יודעים אפילו היום. וכמו

שהזוהר הקדוש ידע פרטים על העולם בו אנו

נמצאים 1500 שנים ויותר לפני שהם התגלו ע"י

נמדע במאות השנים האחרונות, ועינינו ראו שכל

הכתוב בספר אמנם התאמת ונכון הוא, כך מגלה הוא

עניינם רבים העתידים להיות בקרוב שעדיין לא

הגיע זמנם והלומד בספר יוכל לדעת גם את הצפוי

לקרות לעולם בעתיד כגון מה שמובא בפרשת

בחוקתי שעתידים בני ישמעאל הערבים לעורר

ולגרור את אומות העולם למלחמה על ירושלים, לפני

ביאת המשיח ועוד [התאריכים המדויקים מוצפנים הם

ומוסתרים כיאה לתורת הסוד].

 

יהודי יקר, לאחר שעיניך ראו ולא זר שלא היה

דבר נסתר ונעלם מרבי שמעון בר יוחאי בעלניונים

ובתחתונים בעולם הזה ובעולם הבא, נביא עתה

לפניך סוד נפלא מתוק מדבש שמגלה לנו הזוהר

הקדוש שראוי לנו לדעת אותו, לזכור ולשנן אותו

יומם ולילה, והוא…

 

השם יתברך אוהב אותך

בספר הזוהר הקדוש חלק ב' דף ה' מובא בזו

הלשון:

אם היו יודעים בני האדם את האהבה

שאוהב הקדוש ברוך הוא לישראל, היו

שואגים ככפירים לרדוף אחריו עכ"ל.

[אנא קרא זאת פעם שניה ושלישית לפני שתמשיך הלאה]

 

יהודי יקר – התעורר והתבונן בבקשה במה

שמגלה לנו רבי שמעון, אשר כל רז וסוד לא נעלם

ממנו.

זהו סוד שרק רבי שמעון יכלו לדעת ולגלות לנו

וניתנה לו רשות משמים לגלות לנו ש…

השם יתברך, בורא העולם, אוהב אותנו, את כל

עם ישראל. אותי ואותך ואותך – את כולנו. את כל

אחד ואחת מאיתנו באהבה גדולה ואמיתית עד כדי

כך, שאם היינו מרגישים ומודעים לעוצמת האהבה

הזאת היינו שואגים כאריות ומתאמצים ומשתדלים

בכל כוחינו ובכל דרך, במחשבה דיבור ובמעשה,

להתקרב אליו יתברך, להידבק בו בחיי החיים, בזיו

העולם באין סוף ברוך הוא.

 

כל אחד רוצה להיות נאהב

כל אחד ואחת מאיתנו רוצה להיות נאהב ע"י

אחרים, אפילו על ידי בעלי חיים, ושמח הוא בכך.

וככל שהאוהב חשוב יותר, כך גדלה השמחה אצל

הנאהב יותר ויותר עד אין קץ ממש.

הבה אם כן ונתבונן בגדולת הבורא ית' שברא את

השמים וכל צבאם וכוכבים אין מספר, הארץ וכל

אשר עליה, הימים וכל אשר בהם והוא ישתבח שמו

מחיה את כולם, ויחד עם זאת נזכור ונדע שאותו

הבורא הגדול הגיבור והנורא הזה אוהב אותך. כן.

בדיוק כך- היש לך מחמאה גדולה מזו?

יהודי יקר היש לך דבר משמח

מזה? היש לך אוהב גדול וחשוב ממנו?

אם כן כמה עתה עלינו להעריך אהבה זו, לשמור

עליה, לטפח אותה, לחזק אותה, לשמוח בה. כמה

עלינו לרדוף אחרי השם יתברך, להשתדל להתקרב

אליו, לדעת אותו, להכיר אותו, ללמוד את התורה

שלו ואת הדרך שבה אפשר לחזק את האהבה הזו עד

אין קץ. כי ה' הוא מקור הברכה, מקור הטובה,

 

מקור שמחה, מקור כל השפע של העולם,

והקרוב אליו זוכה לברכה, לטובה , לשמחה, אושר

והצלחה. והריחוק ממנו, צופן בחובו את ההיפך

הגמור ח"ו. כי דרך האור [הטוב] לדחות את החושך

[הרע], וכשאין אור אז ממילא החושך הולך ומתפשט.

 

יהודי יקר ! התחל ברגע זה ממש מההתחלה,

ועולמך תראה בחייך. גם אתה יכול לזכות לחיים

טובים. גם אתה יכול לגרש את הרע והחושך ע"י

שתאיר את חייך באין סוף ברוך הוא. וככל

שאדם קרוב לאור האין סוף הקדוש ברוך הוא, כך

דבוק הוא בטוב האמיתי ורחוק מכל הרע הקיים

היום בעולם.

קרא אל השם, דבר אליו במילים שלך, בקש

ממנו שיעזור לך בכל עניניך, בקש ממנו ית' שיקרב

אותך אליו, בקש ממנו באמת, כי קרוב ה' לכל

קוראיו, לכל אשר יקראוהו באמת.

 

יהודי יקר- גם אתה יכול להתחיל מחדש.

ומסביר רבי נחמן מברסלב את הפסוק טוב ה'

לכל שה' הטוב לכל דבר ויכול הוא לעזור לך בכל

ענין : דירה, מכונית, פרנסה, עבודה וכו' … וגם יכול

לעזור לך להתחיל מחדש להתקרב אליו . לכן תהיה

רגיל לפנות אליו, להעזר בו יתברך כי ה' עמך, אתך

ואצלך וקרוב אליך באמת, אוהב אותך ומצפה לך

ורוצה להיטיב אתך ומחכה לך שתעשה את הצעד

הראשון לקראתו.

בהצלחה.