בחרו עמוד

תורה מן השמים

כדוריות העולם

ממתי ידועה צורת כדור הארץ??

כל תלמיד יודע כי היוונים הקדמונים היו סבורים שהעולם הוא משטח רחב הניצב על זנבות שלשה לוייתני ענק. והיו שהאמינו שהמשטח מוחזק על ידי שלשה פילים אדירי מימדים. כך או כך לכולם היה ברור שרעידות האדמה נגרמות כתוצאה מתזוזה כלשהיא של מחזיקי העולם… תיאוריית המשערים שהעולם כדורי, היתה נחשבת בלתי סבירה ובלתי הגיונית לחלוטין.

 

מאז גילה קולומבוס את יבשת אמריקה לפני כחמש מאות שנה (בשנת ה'רנ"ב-1492) לאחר שביקש להגיע להודו שבמזרח עלי ידי מסע לצד מערב מתוך ביטחון שהעולם כדורי, והגיע ליבשת חדשה, החלו אנשי המדע להבין כי אכן צורת העולם כדורית. וזאת, יש להדגיש, בניגוד גמור לדיעה אשר עדין היתה רווחת בקרב ההמון באותה תקופה, כי הארץ היא שטוחה.

 

גישה זו שהארץ כדורית הלכה והתחזקה, ובדורות האחרונים קיבלה חותמת מדעית מוחלטת וברורה – בפרט לאור תצלומי העולם מן החלל, עד אשר תאורית המשטח הניצב על גבי לוויתנים ופילים מעלה חיוך על פנינו. ובכל זאת, אם נזכור שהנתון היחיד אשר היה לפני אנשי העולם באותה תקופה הי רק משטח של שדות והרים למלא העין, הרי שלא היתה להם שום סיבה להניח שהעולם כדורי. ובפרט שלפי שגילה ניוטון את כח המשיכה, לא היה שום הגיון לומר שהעולם המאוכלס בבני אדם ובעלי חיים (וחפצים שונים) הוא כדורי, והבריות שבצידו השני עומדות כשראשיהן למטה ורגליהן למעלה, ואינן נופלות ממנו…

 

התגלית של המדענים כבר כתבו הרשב"י לפני כאלפיים שנה

והנה בזוהר הקדוש (ויקרא דף י, א) אשר נכתב לפני כאלפיים שנה נכתבו דברים אשר לבטח היו אומות העולם בזמנם מביטים בהם כבדמיונות ח"ו (לא פחות ממבטם של חלק מן ההמון כיום על דברים מסויימים מדברי חז"ל, כגון אודות עולם הבא, והגאולה העתידה, וכדו') וכך אומר הרשבי בזוהר:

 

"כל ישובא מתגלגלא בעיגולא ככדור (כל הישוב – כלומר, העולם והאנושות שעליו – מתגלגל בעיגול ככדור) אלין לתתא ואלין לעילא (אלה – כלומר, חלקם – מתגוררים למטה, בתחתית הכדור, ואלה למעלה) כל אינון בריין משניין בחזווייהו משנויא דאוירא, כפום כל אתר ואתר, וקיימין בקיומייהו כשאר בני נשא. (וכל אלה הבריות – המתגוררים בחלקים השונים של הכדור – שונים בחזותם – בצבעם, בקלסתר פניהם, וכדו', – מחמת שינוי מזג האויר, כפי מזג האויר של כל מקום ומקום. אולם עומדים הם כשאר בני אדם). ועל דא איתא אתר בישובא (ועל כן יש מקום בעולם) כד נהיר לאלין, חשיך לאלין. לאלין יממא, ולאלין לליא. (כאשר אור לאלה, חושך לאלה. לאלה יום, ולאלה לילה) ואית אתר דכוליה יממא, ולא אישתכח ביה ליליא בר בשעתא חדא זעירא. (ויש מקום בעולם שמואר תמיד ולא יימצא בו לילה אלא זמן מועט) וכו'. דהכי כתיב (שכך כתוב) אודך על כי נוראות נפליתי נפלאים מעשיך! (תהילים קלט) ורזא דא איתמסר למאריהון דחכמתא (וסוד זה נמסר לבעלי החכמה – חכמת התורה) וכו'."

בקטע קצר וקולע זה של הרשב"י בזוהר הקדוש נכללות מספר ידיעות נכבדות:

 

א.     העולם בצורת כדור. ולא כהבנת אנשי המדע דאז שהעולם בצורת משטח.

ב.      ובכל זאת, לא רק בחציו העליון מתגוררים בני אדם, אלא גם בחציו התחתון.

ג.       גם בני אדם שבמחצית הכדור התחתון קיימים ועומדים (כלומר רגליהם דורכות על אדמת הכדור) כשאר בני האדם שבמחצית העליונה. כח המשיכה.

ד.      על אף הדמיון והשויון בצורות ובמצב בני האדם שבשני חלקי הכדור, חזות פניהם, צבעם, וכדו' שונים ממקום למקום (כושים, אדומי העור, צהובי העור וכו').

ה.     השוני שבחזות בני האדם במקומות השונים נובע כתוצאה מהבדלי מזג האויר שבין המקומות.

ו.       בחלק מן העולם, כאשר לאלה יום לאלה לילה, וכשלאלה לילה לאלה יום.

ז.       ויש מקום בעולם שמואר תקופה ארוכה וחשוך זמן קצר.

– – –

חכמי תורת ישראל היו מודעים לעובדה שהמידע שבידם איננו ידוע לאנשי המדע דאז, ואף אמור להיות תמוה ומוזר בעיניהם. בסוף דברי הזוהר הנ"ל חז"ל מגדירים מידע זה בשם סוד. חכמינו ז"ל גם מצהירים שמקור המידע אינו באמצעות מחקר שבוצע, אלא כך נמסר להם, לבעלי חכמת התורה. ("ורזא" דא "איתמסר" למאריהון דחכמתא). כלומר מקור המידע אינו טבעי, אלא תורני.

 

האין די בכך בכדי להווכח שהתורה, מן השמים היא???

[מאת הרב זמיר כהן]