בחרו עמוד

אמירת תהילים למשך השבעה ותפילה לעילוי נשמה

תהילים

תרומה בסך 400 ₪

התרומה באמצעות האתר המאובטח פייפאל ע"י לחיצה על הכפתור Donate

 

יקירי משפחתכם מצפים לעזרתכם

בידכם להושיעם ולגרום להם נחת רוח

 

<form action="https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr" method="post">
<input type="hidden" name="cmd" value="_s-xclick">
<input type="hidden" name="hosted_button_id" value="4ZULGDR6ZF6V2">
<input type="image" src="https://www.paypal.com/en_US/IL/i/btn/btn_donateCC_LG.gif" border="0" name="submit" alt="PayPal – The safer, easier way to pay online!">
<img alt="" border="0" src="https://www.paypal.com/en_US/i/scr/pixel.gif" width="1" height="1">
</form>

נא הקפידו למלא בצור קשר את שם הנפטר\ת , שם האב [ עברי], תאריך הפטירה העברי , יום חודש שנה , קירבתכם לנפטר\ת