בחרו עמוד

שמירת כשרותם של ספרי תורה

קדושתם של ספרי התורה ויחס הכבוד שרוחשים להם מחייבים שנעשה מאמץ לשמירת כשרותם נציין מספר פרטים בתחום זה. ההקפדה על פרטים אלו מסוגלת להביא ברכה רוחנית רבה

רטיבות

רטיבות עלולה להביא להרס מוחלט ח"ו לספרי התורה שבארון הקודש. הרטיבות גורמת למחיקת אותיות וליצירת עובש ועיפוש העלולים להתפשט לכל היריעות שבספרי התורה ח"ו. לארונות קודש הבנויים בסמוך לקיר החיצוני של בית הכנסת לפעמים הם בנויים בשקע הבולט מחוץ לכותלי בית הכנסת ועלול לחדור רטיבות אם הקירות במקום זה אינם אטומים באופן מוחלט לגשמים קיימת סכנה לשלמותם של ספרי התורה כאשר מתגלה חשש לרטיבות יש להוועץ במומחי איטום

כמו כן ראוי שארון הקודש יהיה מאוורר כדי למעט עיפוש בתוכו.

בשמחת תורה כאשר רוקדים עם ספרי התורה עלולה הזיעה לחדור מבעד למעיל העוטף את ספר התורה אירעו בעבר תקלות בתחום זה לכן חשוב לעטוף את ספרי התורה בניילון מתחת למעיל   ע"מ להינצל מפסולים אלו

סימון הפסול

אם מוצאים בשעת קריאת התורה טעות או פסול בספר התורה חייבים לסמן את הפסול כדי שהוא לא יאבד ויוכלו לתקנו כמובא להלן מצויים כיום אלפים רבים של ספרי תורה המונחים בארונות קודש ללא שימוש מפאת טעות שנמצאה בהם בזמנו ואח"כ אבדה . כיום עם הפעלת המחשב לאיתור חסרות ויתירות ניתן לאתר פסולים בתחום זה . אם מצאו את הטעות בשעת קריאת התורה בשבת יש לזכור את מקומה ולסמנה לאחר השבת

 

תיקון

תיקון האותיות בספרי תורה בתפילין ובמזוזות דורש מומחיות גדולה מי שלא למד מלאכה זו על בוריה אל יקרב אל הקודש לדאבון לב מצוי שגבאים או שאר אנשים בעלי רצון טוב נוהגים לתקן פסולים שנמצאו בספרי תורה בבית הכנסת. עלולה להיגרם מכך מכשלה רבה מי שאינו בקי עלול לפסול את ספר התורה בפסולים שאינם ניכרים חק תוכות ועוד. ספר התורה יהיה פסול עולמית מבלי שאיש ידע על כך יש לקרוא לסופר מומחה ורק הוא יתקן את האותיות

בסיומו של פרק זה נתעכב על שתי בעיות המצויות כיום בהקשר לספרי תורה בבתי כנסת רבים תפילתנו שהדברים הנכתבים כאן יקרבו את פתרון הבעיה

א ] מקובל בבתי כנסת רבים שכאשר מתגלה פסול בספר תורה מסמנים את

הספר כפסול ומניחים אותו בארון הקודש לעתים קרובות מונחים ספרי תורה

אלו שנים רבות מבלי שיתקנו אותם. משערים שבבתי כנסת ברחבי העולם מונחים רבבות ספרי תורה במצב זה ללא תיקון למרות שאפשר לתקנם ולקיים בהם את מצוות הקריאה בתורה

מנהג זה אינו ראוי מפאת מספר טעמים הדבר מהווה פגיעה בכבוד התורה המונחת בקרן זוית ואין מי שידאג לתקנה

פעמים רבות אירע שבמשך הזמן שכחו את מקומו של הפסול. איתור מקומו של פסול שאבד דורש מאמץ רב ביותר של מגיה מומחה במשך שעות רבות מאוד לכן במקרים רבים כאשר נשכח מקומו של הפסול כמעט שאין תקנה מעשית לתיקון ספר התורה

נציין שכיום עם הפעלת פרויקט המחשב לאיתור חסרות ויתירות נפרצה הדרך למציאת טעויות שאבדו בתחום החסרות והיתירות. פסולים מסוגים אחרים צורת האותיות וכדו' לא מאתרים גם באמצעות המחשב

ספרי תורה אלו מונחים סגורים במשך תקופה ארוכה. ספר תורה המונח במשך שנים מבלי שיפתחוהו וללא איוררו אותו. מתרבים בו במשך הזמן פסולים רבים מ"קפיצות" דיו ועוד. במשך הזמן יתכן שגם כאשר ירצו לתקן את הספר אי אפשר יהיה לתקנו מפאת מצב כשרותו הגרוע בתיקון הפסולים מבעוד מועד יתרבה כבוד התורה מן הראוי לעורר את גבאי בתי הכנסת להיחלץ למצווה חשובה זו

ב ] מצויים בתי כנסת שכל ספרי התורה שבהם הינם פסולים מחמת נפסקים מחיקות צבע דיו דהוי ועוד. מחירו של ספר תורה הינו גבוה ואנשים רבים נרתעים מכתיבת ספר תורה חדש עבור בית הכנסת

למעשה החשיבות העצומה שבכל בית כנסת ימצא לפחות ס"ת כשר אחד. ולכן תחשיב מדוייק של ההוצאות מסוגלים לקדם את קיומה של מצווה רבה זו.

בתי כנסת רבים שנרתעו בתחילה מעול ההוצאות הצליחו ע"י חלוקת הנטל על כל המתפללים וע"י הוראת קבע חודשית בסכום לא גבוה להשיג ס"ת כשר תוך שנה שנתיים יוזמה בתחום זה הינה מיסודות קיומו של כל בית כנסת וראוי שהגבאים

יתנו למטרה זו עדיפות ראשונה ההירתמות למצווה תזכה את כל מתפללי בית הכנסת בקיום מצוות הקריאה בתורה בספר תורה כשר ויתקיים בהם ברוך אשר יקים את דברי התורה הזאת