בחרו עמוד

 

בס"ד

ע ש ר  ה ז כ י ר ו ת

יציאת מצרים צריך לזכור שה' מוציא אותנו מהבוץ כל יום,

כמו שהוציא את בני ישראל מעבדות לחרות

[ספר שמות / פרק ב, פסוק כ"ג ← פרק טו, פסוק כ"ב]

 

מעמד הר סיני – ה' מזכה אותנו בתורה ומצוות כל יום ואם לא

יעשה ככה, כל אחד יעשה ככל העולה על רוחו. זוהי הפרשה

המרכזית והנשגבת ביותר בכל ספר שמות, כיוון  שזהו היסוד

והבסיס לכל התורה [ספר שמות/פרק יט ← פרק כ]

 

שבת – זהו יום שבתון [בפעם הראשונה מוזכרת קדושת השבת ב-

ספר בראשית/פרק ב/פסוקים א-ג] וכמובן שיש עוד מקומות

רבים בתורה, בה אנחנו ממש נדרשים לשמור את השבת

 

מעשה עמלק – עם נוודים זה התקיף את ישראל בזמן שהיו

עייפים במהלך מסע ולא יראי אלוהים כשהם מפגינים חוסר

בטחון באל למרות כל הניסים שעשה להם, אך למרות הכל ה'

בחסדו וברחמיו הרבים מציל את עמו ומבטיח כי ימחה את זכרו

של עמלק וישמיד אותו כליל [ספר שמות/פרק יז/פס' ח-טז]

 

מעשה מרים הנביאה – מרים דיברה לשון הרע על משה וקיבלה

עונש מהקב"ה בכך שהפכה למצורעת, ולמרות תפילתו של משה

היא בודדה מחוץ למחנה ישראל במשך שבוע וכל העם התעכב

בגללה במקום אחד באותו שבוע  [ספר במדבר/ פרק יב]

 

מה שהקציפו אבותינו את הקב"ה במדבר – כאשר משה היה על הר

סיני ועברו ארבעים יום והוא עדיין לא חזר, בני ישראל

התייאשו וביקשו מאהרון שיעשה להם צורה מוחשית שתסמל את

האלוהות. אהרון עשה פסל זהב בצורת עגל, והעם ראה בו את ה'

שהוציאם ממצרים, השתחווה לו, הקריב קורבנות ואף עשו מעשי

הוללות סביבו, רק שבועות מספר מאז ששמעו את קול ה' במעמד

הר סיני [ספר שמות/פרק לב]

 

המן במהלך מסעם מים סוף אל הר סיני, התלוננו בני ישראל

כי חסר להם מזון ובמיוחד לחם, ואז ה' הוריד לחם מיוחד

ושונה מהרגיל מהשמיים [ כדי שלא יחשבו כי דבר טבעי הוא ].

כל איש לפי צרכיו וכל משפחה קיבלה את הכמות הדרושה לה

למחייתה. המן היה טעים  מאוד ובני ישראל אכלו אותו במשך

ארבעים שנה. המן שימש גם להדגיש את קדושת השבת מפני שלא

ירד ביום השביעי של השבוע ובכך בני ישראל עמדו בנסיון

בקשר למצוות השבת. צריך לדעת ולזכור שה' ורק הוא מספק לנו

את צרכינו [ספר שמות/פרק טז]

 

מה שייעץ בלק לבלעם לעשות לאבותינו למען דעת צדקות ה'

כאשר בני ישראל התקרבו אל גבולות מואב, המואבים חששו מהם

מאוד ובראשם מלכם, בלק בן צפור. המלך קרא לקוסם מפורסם

ששמו בלעם בן בעור, וביקש ממנו שיקלל את עם ישראל וכך הם

יעזבו את השטח. שלוש פעמים ניסה בלעם לקלל את ישראל אך

במקום זאת יצאו מפיו רק דברי ברכה והערצה לישראל. המסקנה

היא שלא ניתן לעשות דבר נגד רצון ה' ועם ישראל מבורך ע"י

אלוהיו ויכול להגן על עמו מכל דבר [ספר במדבר/פר' כב-כד]

 

דברים/פרק ח/פסוק יח – "וזכרת את יהוה אלוהיך, כי הוא

הנותן לך כח לעשות חיל…" – צריך לזכור שכל הטוב שיש לנו

בא רק מאלוהים ואסור לחשוב בהתנשאות ובגאווה שהכל רק

בזכותנו

 

ירושלים תבנה ותכונן במהרה בימינו, אמן – [ספרי הנביאים]