בחרו עמוד

עין הרע והשפעתו

על פי דברי חכמינו זכרונם לברכה

לפעמים אנו מרגישים תקועים מאוד בענינים מסוימים כבריאות . מציאת זיווג. שלום בית. ילדים.  צער גידול בנים. פרנסה. בעיות חברתיות. וכדומה. ללא מוצא מהסבך גם אחרי שעשינו את כל ההשתדלות האפשרית . כדאי לדעת  כי ישנם מקרים שמאחורי כל הדברים מסתתרת עין הרע שתוקעת אותנו ומומלץ מאוד לא להתעלם מכך כי בנפשנו הדבר . במאמר שלפניכם הבאנו ציטטות ממקורות חכמינו ז"ל  מלפני אלפי שנה ועד היום. בהם תגלו באיזה רצינות  התייחסו חכמינו ז"ל בכל הדורות למושג של עין הרע. אין הכוונה להפחיד  ולייאש חלילה אלא לעורר אתכם לאמצעי הזהירות ולדרכי הטיפול במי שפגעה בו עין הרע. ישנם שלשה דרכי פעולה להוצאת עין הרע כפי שתראו בסוף הכתבה

מה זה עין הרע?

כתב בספר תורת חיים וכן כתב המלבי"ם ענין עין הרע הוא ניצוץ ושפע רע ומזיק היוצא מן העין ומגיע בדבר הנראה אליו ונדבק בו

עין הרע קוטעת חיים

הגמרא במסכת בבא מציעא דף ק'ז. מצטטת את דברי רב שעין הרע הוא מחלה שכוללת את כל המחלות וזו כוונת התורה בפסוק והסיר השם ממך כל חולי דהיינו שיסיר ממך את העין הרע שכוללת את כל המחלות.

רב אף עשה נסיון על כך בעצמו הוא נכנס לבית הקברות ועשה שאלות חלום על סיבת מותם של הקבורים שם וקיבל מענה מן השמים כי 99  מתוך מאה מתו מעין הרע ואחד בדרך הטבע

עין הרע מזיקה לגוף.לנפש.לממון. מהרחוקים. ומהקרובים

כתב רבינו הבן איש חי הטעם שחכמינו ז"ל קוראים  לעין הרע בשם כל חולי, נראה לפרש משום דשאר חולאים הם לגוף דוקא, אבל עין הרע מזקת גם לנפש, צא ולמד מלוחות ראשונות שנשברו מחמת עין הרע דאומות העולם, ולזה אמר כל חולי כל דייקא מה שנוגע לנפש ולגוף. עוד סיבה שנקראת  כל חולי, כי היא תהיה מכל אדם גם מן הקרובים. סיבה שלישית כי כל חולי שולט בממון, אבל חולי זה שולט בשתיהם יחד,

עין הרע מזיקה לפרנסה ולעשירות

הגמרא אומרת אין הברכה מצויה אלא בדבר  הסמוי מן העין לכן המוכרים חפצים שנפחם גדול ונראה לעין כל כאילו הם עשירים אינם רואים סימן ברכה במשלח ידם

חכמינו זכרונם לברכה גם אסרו לאדם שיעמוד להסתכל בעת שחבירו אוסף את תבואתו ורכושו כדי שלא יזיקו בעין הרע

ועל סמך דברים אלו כתב הרב יוסף חיים מבגדד זצ"ל בספרו בניהו וז"ל וידוע דאין דבר מזיק לעושר כמו עין הרע, וכל זה דוקא אם אין שם לב על דב זה להצניע עשרו ולהסתירו מעיני בני אדם,

וכל דבר שתשלוט בו עין הרע אין הברכה שורה בו, לכן כל דבר שהוא גלוי לעיני בני אדם אין בו ברכה, ויש בני אדם שהם עניים אם רואין בעיניהם מעות אצל אחרים מטילים בהם עין הרע, ואז ממילא אין ברכה מצויה באותם המעות,

מעשה נורא שסיפר הבן איש חי על נזק עין  הרע

מעשה בעשיר שהיה לו כוס יקר זכוכית לבנה פלאי פלאות, אשר הוריש לו אביו, ויום אחד עשה סעודה והביאו לשתות בו, והיה באורחים אדם שיש לו עין הרע קשה בר מינן. וראה . ותכף נפל הכוס ונשבר, ואחר רבע שעה נפל על בעל הכוס אבן אחת גדולה מן ראש הכותל ומת בר מינן, נמצא שלט בגופו וממונו ביחד, ולכן טוב לאדם לעשות לעצמו תמיד סגולה טובה, ולכן תמצא אותיות עין במלואם כזה עי"ן יו"ד נו"ן, ראש המלוי עולה טובה, וסוף המלוי עולה סגולה טובה, רמז שיעשה תרופה לעין תמיד בסגולה טובה:

סגולה נגד עין הרע ממרן רבי יוסף חיים מבגדד זצוק"ל

וידר ישראל נדר לאמר.וכו'[במדבר כ"א ב']  דעושין מצוה בממון כדי להגין מן עין הרע, ולזה הביא הכתוב וידר ישראל נדר לאמור פירוש הקדישו הממון כדי להגין עליהם מן עין הרע, שלא יטילו אומות העולם בהם עין הרע בראותם הצלחתם גדולה כל כך שנלחמו והכו אומה חזקה ומהם לא נעדר איש במלחמה. וזה שאמר הפסוק וידר ישראל נדר להקדיש הרכוש בשביל לאמר, חלק התיבה לשתים וקרי בה לא מר, רצונו לומר שלא יהיה להם מר מצד העין הרע שיטילו בהצלחתם:

האם אני זקוק להסיר ממני עין הרע ?

תשובה !

אם נחשפתם לעיני ציבור באופן בולט במיוחד לדוגמא בעת שמחת כלולות או אירוע אחר או זכיתם לפרסום רב עקב הישג מכל סוג. לא כדאי לכם לוותר על הסרת עין הרע וכ"ש  אם אתם מרגישים תקועים בכל תחום שהוא מומלץ מאוד מאוד להסיר עין הרע. אם כי יש לדעת כי אין ייסורין בלא עוון ועל זה נדרש תשובה ותיקון המעשים. אעפ"כ אין להזניח את דרכי הריפוי בדרך הטבע ולהשם הישועה

שני דרכי פעולה להסרת עין הרע

1 . לחש . דהיינו הזכרת שם הפרטי עם שם האם במשולב תוך הלחש.[לחש זה נמסר מדור לדור ע"י גדולי ישראל וצדיקיהם. ]

שירות זה  ניתן לתורמים לפחות  48  ₪    או 14 $

2 .  הסרת עין הרע בעופרת. שיטה זו הוא היעילה והחזקה ביותר. שיטה מקובלת

ונמסרת מדור לדור. מרתיחים עופרת אומרים לחש מסוים ואת שם האדם ושם

אימו. ובמידה ושולטת על האדם עין הרע רואים בעופרת מלא עיניים גם אפשר

להבחין אם  זה עין הרע חריפה או רגילה. לפעמים צריך לחזור על הפעולה מספר פעמים עד שרואים כי העין הרע התבטלה. שירות זה ניתן לתורמים לפחות  130  ש"ח   או 36 $

 

במידת  הצורך נעדכן אתכם על התוצאות אם היה עין הרע ואיזה סוג

להסרת עין הרע מלאו  "בשדה ההערה"  פרטים דלהלן שם עברי ושם הכינוי עברי או לועזי. שם האם עברי. ושם הכינוי .עברי או לועזי. שם משפחה.  גיל: אם יש משאלה מיוחדת עדיף לציין זאת.  הסגולה הנדרשת לחש או עופרת. ניתן לשלוח שמות של כמה בני משפחה יחד.  התעריפים הנ"ל  הם לכל שם בנפרד