בחרו עמוד

בס"ד

מתולדות אדם

 

עננו בזכותי דבר יוחאי

בזכותי דבר יוחאי עננו

כי כלתה נפשי לתורת רשבי כי כל חיי קודש לרשבי

ותפילתי, חזק אלי את לבבי בזכות הזוהר של רשבי.

 

מילין זעירין למשתדל לאחד מבני ישראל ,המעודד

את בני ישראל להתקשר ללימוד הזוהר הקדוש.

והמברך אותם לזכות להתעמק בספר הזוהר הקדוש,

כי ע"י זה נעשה נחת רוח ליוצרינו להגדיל ולהאדיר

תורתו של התנא האלוקי רשבי.

 

תחילת התקשרותי למערכה זה בשלהי שנות התשכ"ד

וזה בנסיבות "לא מהאי עלמה" (לא מהעולם הזה)

התעקשותי ללא הפסקה, בחזית זו ודבקותי

מבחינת הזוית הזעירה ביותר בתוך המשולש

זה התנאי כי הרי החוט המשולש לא במהרה ינתק.

 

יצירתו הנפלאה שהקדוש ברוך הוא זיכה את המשתדל הנ"ל כאשר

היצירה ומחברה אינם נותנים מנוחה לאותה בריאה ואפילו לשניה אחת.

 

שבח והודיה לאל ותפילתי היוקדת לזכות בהמשך דרך זו לעדי עד

 

החותם
הצב"י
ב א ר
יצ"ו