בחרו עמוד

 

 

יהודי יקר!

מה עשית היום כדי

 

להשיג 058-802489

לקרב את ביאת המשיח?

 

צריך כל אדם לדאוג

שמצידו לא יהיה

 

להשיג 058-802489

עיכוב ביאת משיח

[רבי נחמן מברסלב]

 

אלקינו, אדוננו,

מלכנו, מושיענו

אנא שלח נא  את

 

להשיג

058-602489

בן דוד משיחנו

אנחנו מאמינים בני מאמינים

 

להשיג 058-802489

ואין לנו על מי להשען

אלא על אבינו שבשמים

אבינו שבשמים

עמך ישראל רוצים

משיח עכשיו

להשיג 058-602489

 

מה לך נרדם

קום קרא אל אלקיך

 

להשיג 058-802489

כי רק הוא

 

להשיג 058-802489

יכול להושיעך

 

 

להשיג המדבקות

058-602489

נותרה רק דרך אחת להצלתנו

להשיג   058-602489

שלום

בינינו לבין אבינו שבשמים

 

 

אצל השם יתברך

הכל אפשר

ויכול להיות כהרף עין

[רבי נחמן מברסלב, מעשה החכם והתם]  להשיג 058-602489

אמר הקדוש ברוך הוא לעם ישראל:

בני אהובי, כלום חסרתי דבר שאבקש מכם?

ומה אני מבקש מכם, אלא

שתהיו אוהבין זה את זה, ותהיו מכבדים זה את זה, ותהיו יראים זה מזה.

[תנא דבי אליהו רבה כ"ח] להשיג   058-602489

 

 

יהודי יקר! אל תחכה למחר

פן יהיה מאוחר

חזור לאבינו שבשמים

להשיג 058-602489

 

טוב השם לכל

וטוב לפנות אליו ית' בכל ענין.

 

קרא אליו באמת ותוושע

להשיג   058-602489

יהודי יקר!

השם יתברך רוצה שנעבוד

אותו עם כל הלב             להשיג 058-602489

058-602489

058-602489