בחרו עמוד

שורש השם זוהר ממלת אור בכתב מלא נכתב זוהר באות ו כלומר מבטאים

את השם זוהר , וזה מתקשר עם ענין נוסף והוא:

כי אור גימטריא רז ומשמעותו סוד היות והזוהר הוא מביע את הסוד שבתורה

מסקנה : כי אור = סוד (רז) וזוהר אותה משמעות.

מבחינת מיקומו בתשלובת פרדס (שהם ראשי תיבות : פשט,רמז,דרש,סוד)

יוצא שאות ס כלומר סוד סוגר את החבילה היות וזה כולל כל התוכן בכללותו.

כידוע מבחינים בתורה : תורה שבכתב – שני לוחות הברית

והביאור על חלק זה ע"י החכמים וזו תורה שבעל פה ,התורה שבכתב מכתיבה לנו מה לקיים ואילו ביאור החכמים שזה תורה שבעל פה מבארת לנו כיצד לעשות , הסוד מאיר לנו מה הסיבה הנעוצה בקיום התורה ומה ההשלכה ההרסנית בלי קיומה.

 

שנות העולם – שית אלפין – ששה אלפים כאשר כל אלף שנה בעולם הזה

כנגד יום אחד ממעשה בראשית.

ששת אלפים שנה מחולקים לאלפיים שנות תהו ובהו, אלפיים שנות

תורה כלומר העולם המתוקן ואלפיים שנות משיח.

וזו הסיבה שרק בסוף האלף החמישי והתחלת האלף השישי

ניתנה רשות לגילוי סודות התורה כי חלק זה הוא תמריץ

להאצת תהליך הגאולה בתנאים של רחמים ומבלי להתנסות

בחבלי משיח.

והרשות ניתנה לתנא האלוקי רבי שמעון בר יוחאי לגלות את הסוד

כי הוא היה ניחן בכשורים של מה לגלות ולמי

כי ידע להלביש את הסוד שרק הראויים לו יבינו.

 

השלבים בלימוד הם:

א.       קריאה בטעויות המהווה טהרה ראשונה לנשמה.

ב.        קריאה נכונה ללא הבנה מזכים לבנית עולם.

ג.         קריאה בהבנה לעומק במאמר אחד כנגד חודש ימים בפשט.

ד.        העיסוק בסוד שעה אחת בימי חול כנגד שנה תמימה בפשט, ואילו בימי שבתות

וחגים שעה אחת התיקון עולה ללימוד 70 שנה בפשט.

לציין כי:

 

ספר הזהר הקדוש מקבל כל יום פירוש אחר ואילו כל אות שבו מקבלת כל יום חידוש אחר.

מי יתן ובורא העולם יזכנו להיות בין העוסקים בלימוד זה לגרום נחת רוח

ליוצרנו וע"י זה גורם להאצת הגאולה ותפילותינו לבורא העולם:

חזק אלי

את לבבי

בזכות הזוהר

של רשבי.

 

ואנו מסיימים במאמר :

ישישו     אוהביך

הלומדים דבריך

וטועמי     נפת

הזהר      יגילו

חיזקו ואמצו

אמן אמן כן יהי רצון.