בחרו עמוד

יזכור

יקיריכם שוכני עפר בעולם הזה ונשמתם בגנזי מרומים משתוקקים מאוד לקיים מצוות ומעשים טובים ע"מ להינצל מסבל ולזכות לעונג ומנוחה. אך אין באפשרותם.אולם אתם בני המשפחה וידידים ביכולתכם להושיעם. ע"י שתלמדו משניות ותאמרו קדיש ותעשו מעשי חסד לזכותם. אם אין באפשרותכם ללמוד באופן עצמאי תלמידי חכמים יעשו זאת עבורכם.

הרשב"י בזוהר הקדוש. כותב כי לאחר פטירת ההורים מצוות כיבודם היא יותר גדולה מעת היותם בחיים. וכתוב במס' שמחות (סוף פ"ט): המכבד אביו ואמו במותן כאילו כבדן בחייהן משום שהמכבדן בחייהן  אפשר לומר שסיבת הדבר משום יראה ומשום ירושה והמכבדן במותן אין מכבדן אלא לשם שמים

על מצוות כיבוד הורים התורה מבטיחה אריכות ימים

 

יזכור אלוקים את נשמת ………….

 

עילוי הנשמה מתבצעת בדרכים דלהלן

קיום תורה ומצוות. קדיש.לימוד משניות. תפילה לעילוי הנשמה.צדקה וחסד. הדלקת נר

 

מעלת הקדיש לעילוי הנשמה

הקדיש הוא שבח גדול לבורא עולם על כן יש בזה עילוי נשמה גדול לנפטר במיוחד בזה שגורם לציבור לענות אמן שזה גורם עילוי נשמה גדול עד מאוד לנשמה וענין אמירתה בשנה הראשונה כתבו הקדמונים  והמקובלים בכדי להציל את הנפטר מדינה של גיהנם

להזמנת אמירת קדיש  לחץ כאן

מעלת לימוד משניות לעילוי הנשמה

נהוג בכל תפוצות ישראל ללמוד משניות לעילוי הנשמה רמז לדבר משנה אותיות נשמה  וכתבו חכמינו ז"ל שאשר בן יעקב יושב על פתחה של גיהנם ואינו מניח את מי שלומדים משניות עבורו להכניסו לגיהנם

ונרמז בפסוק "מאשר שמנה לחמו" שמנה אותיות משנה

להזמנת לימוד משניות  לחץ כאן

מעלת לימוד הזוהר לעילוי הנשמה

 

לפי דעת המקובלים לימוד הקבלה והזוהר [תורת הרשב"י] יש בו תועלת לנשמה יותר משאר לימודים. כי לכן נקרא זוהר שהוא מזהיר הנשמה… וביום שבת קודש עליו להשתדל יותר בלימוד הזוה"ק כי הוא מבחינת היום, קדוש הוא לאלוהיו… הנה לך קורא נעים כמה גדלה מעלת לימוד הזוהר בגבהי מרומים ובמיוחד ביום הקדוש יום השבת שאין ערוך ובודאי שם יהיה לימודו בעד עילוי נשמת אביו המנוח, אין קץ למעלתו ואין קץ לעילוי נשמת אביו המנוח, והנה שכרו אתו, כפול ומכופל שבעתיים, בבחינת מכבדו במותו וכו'

להזמנת לימוד הזוהר לחץ כאן

גודל התיקון באמירת תהילים לעילוי הנשמה

ובגודל מעלת לימוד תהילים לע"נ הנפטר כתב מרן החיד"א ז"ל. וז"ל: ובס' ויקהל משה יש מעשה נורא מענין רוח אחד, ושם נאמר שאין בנמצא  דבר להגין מפני המזיקין כאמירת קדיש על מזמורי תהילים, ולכן יש להנהיג לבנים על אבותם שילמדו בכל יום מהשנה קצת מזמורים ויאמרו מזמורים. עכ"ל. וכתב בספר מסגרת השולחן על קיצור שלחן ערוך (ס"ס רכ"א) שלפי"ז ראוי לומר מזמורי תהילים ביום השנה חוץ מלימוד המשניות ע"ש

להזמנת אמירת תהילים לחץ כאן

 

יִזְכּוֹר אֱלֹהִים נִשְׁמַת אָבִי מוֹרִיאימי מורתי (פב"פ) שֶׁהָלַךְ לְעוֹלָמוֹ, בַּעֲבוּר שֶׁאֲנִי נוֹדֵב (בְּלִי נֶדֶר) צְדָקָה בַּעֲדוֹ, בִּשְׂכַר זֶה תְּהֵא נַפְשׁוֹ צְרוּרָה בִּצְרוֹר הַחַיִּים, עִם נִשְׁמַת אַבְרָהָם יִצְחָק וְיַעֲקֹב, שָׂרָה רִבְקָה רָחֵל וְלֵאָה, וְעִם שְׁאָר צַדִּיקִים וְצִדְקָנִיּוֹת שֶׁבְּגַן עֵדֶן, וְנֹאמַר אָמֵן: