בחרו עמוד

להאיר את אור האמונה ואור האמת האלוקית בחושך הגדול של ימינו

עם ישראל בדוחק ובצער ועת צרה היא ליעקב ואת אשר יגורנו בא לנו. הזמן של אחרית הימים המכונה עקבתא דמשיחא אכן בא ובמלוא העוצמה. הדוחק והצער, הקושי והצרה ניכרים מכל עבר, צד ופינה. עם ישראל בארץ ובתפוצות עובר עתה את התקופה הקשה ביותר שהיתה לו מאז נעשה לעם. צרות אחרונות משכחות את הראשונות – הן צרות הגוף ועוד יותר צרות הנפש. והנה דוקא עתה כשמתקיים בנו הפסוק "כי הנה החושך יכסה ארץ וערפל לאומים" – דהיינו שהחושך הרוחני והסתרת האור והאמת האלוקית הגיעה לקצה האחרון, והרחוב התדרדר ל- 50 שערי טומאה, דווקא עתה כשעם ישראל עייף ויגע, פגוע ופצוע  מהגלות הארוכה והקשה, נדרש הוא להתמודד עם סכנות בגשמיות ועוד יותר ברוחניות בארצנו הקדושה ומחוצה לה.

דווקא עכשיו קמו ובאו עלינו צרות גדולות ויסורים קשים עד למאוד בנפש ובגוף. דוקא עכשיו אנחנו נדרשים לעמוד בנסיונות קשים מסוגים שונים שלא היו מעולם, ומעל לכל –  נסיון האמונה.

נדרשים אנו להשתמש בכל כוחותינו כוחות הגוף, הרוח  והנפש, כדי לעמוד בנסיונות אלו. נדרשים אנו להתחזק בכל מאודנו ולחזק את שאר אחינו לבל יפלו וימעדו רגע לפני הסוף. נדרשים אנו עתה להראות את נאמנותינו ואהבתנו לבוראנו בכל יכולתנו. נדרשים אנו למסירות נפש של ממש להיות דבקים באלקים חיים באלו הימים. נדרשים אנו להאיר את אור האמת האלוקית ואור האמונה הקדושה בכל עבר, בכל דרך, בכל מקום, בכל אופן ובכל צורה. לעורר ולהזכיר,  לפרסם ולהזהיר על חובתנו להיות נאמנים לבוראנו בפרט בימים אלו.

 


מכריזים על כך בעולם:


בימים כתיקונם כשיש גזרה ח"ו והבורא יתברך רוצה להזהיר את בניו – מגלה זאת הקב"ה לצדיקים אמיתיים שיעוררו את העם לתשובה. אמנם פעמים שאין אנו זכאים לכך, ואז האזהרות מגיעות בדרך אחרת כמו שכתוב בזוהר הקדוש – פרשת שמות דף ו' עמוד ב':

"רבי חייא אמר: שלושים יום עד שלא בא תוקף וחוזק לאיזה עם בארץ או עד שלא יבוא שבר וחורבן לאיזה עם בארץ, מכריזים בכל העולם דבר זה ולפעמים נמסר דבר זה בפי תינוקות, ולפעמים לאותם בני אדם השוטים שאין בהם דעת, ולפעמים נמסר דבר זה בפי העופות ומכריזים בעולם ואין מי שישגיח ויבין את הכרוז, ואמר כי כאשר העם הם זכאים וצדיקים אז נמסר אותו הדבר להראשים צדיקי העולם, כדי שיודיעו דבר הגזירה להעם וישובו לקונם, וכאשר אינם זכאים נעשה כאשר אמרנו שנמסר הדבר בפה התינוקות או שוטים או העופות ובני אדם אינם יודעים הדבר לשוב בתשובה למנוע את הגזירה מלבוא. "

לשון הזוהר הקדוש – (מתורגם מהספר "מתוק מדבש")


 

האוטיסטים מעבירים מסרים


בחסדי ה' הרבים כי לא תמנו כי לא כלו רחמיו, מתקיימים בנו דברי הזוהר הקדוש בימינו אנו ממש. הבורא יתברך פתח  לנו באחרונה פתח עצום ונורא, נפלא ונשגב עד מאד, דרכו מועברים לנו, לעם ישראל עם קרובו, מסרים ואזהרות ממנו יתברך, כאב המזהיר את בנו האהוב ומדריכו בדרך הטובה.באמצעות  תיקשור בתמיכה F.C. עם ילדים אוטיסטים ופגועי מוח למיניהם. דף זה היוצא לאור הוא הראשון בסידרה של דפים שיתפרסמו מעתה בס"ד ובו מסרים של אמת לעם ישראל, שנמסרו לנו דרך אותם בני אדם שוטים שאין בהם דעת, ובעיקר דרך הילדים האוטיסטים ופגועי המוח למיניהם בדיוק כפי הדרך שעליה נכתב בספר הזוהר הקדוש. לצד המסרים של הילדים פגועי המוח, הוספנו מדי פעם מדבריהם של גדולי הדורות בעם ישראל שדברו באותו ענין לתת יתר חוזק ותוקף למסרים אותם הם  מעבירים לנו.

"נותרה רק עוד דרך אחת להצלחתנו

ש ל ו ם

בינינו לבין אבינו שבשמים"

הרב אלחנן וסרמן הי"ד


 

כמה מילים על התיקשור עם ילדים אוטיסטים ופגועי מח

לפני 16 שנה לערך נפל דבר בעולם: תגלית מרעישה ומדהימה שהתגלתה ע"י חוקרת אוסטרלית גרמה לזעזוע בתפיסת עולמם של רבים, בעקבות האפשרות ליצור קשר של ממש עם ילדים אוטיסטים ופגועי מח ע"י תקשורת בתמיכה (F.C.). עשרות מחקרים נעשו בנושא על ידי כמה מהחשובות שבאוניברסיטאות בעולם, ובעקבות אימות עובדות התיקשורים זכה גילוי חדש זה להכרה בין לאומית בארצות רבות. אמינות התיקשור הוכחה מבחינה מדעית מעל לכל ספק, עד כדי כך, שבית המשפט העליון בארצות הברית קיבל כבר כמה פעמים עדויות שהועברו באמצעות התקשורת בתמיכה מילדים אוטיסטים  או כאלה עם שיתוק מוחין C.P., ועל סמך עדויות אלו הרשיע בית המשפט העליון נאשמים.

מי שמכיר נושא זה מקרוב וראה כמה תיקשורים (כמו כותבי שורות אלו) ולא ניזון משמועות שוא, עומד נפעם ונדהם מכמה תופעות המופיעות במשך התיקשור, כגון: o  הילדים האוטיסטים מסוגלים לתקשר בכל שפה ששואלים אותם, כולל שפות שלא שמעו מעולם. o הילדים האוטיסטים מתקשרים ללא עזרת חוש הראיה כלל (גם עיוורים מתקשרים).   oגם ילדים פגועי מח חרשים עונים על שאלות ששואלים אותם ע"י תקשורת בתמיכה F.C.  o יש מהם היכולים לגלות לאנשים שסביבם את מעשיהם שעושים בסתר ובחדרי חדרים, ואף לענות על שאלות  שחשבו לשאול עוד בטרם הספיקו לשאול  את השאלה שבפיהם. o לכולם הכרה וידיעה ברורה במציאות בורא עולם והשגחתו, בענין שכר ועונש אחרי פטירת האדם ועוד.

המעוניינים להרחיב ידיעותיהם בנושא זה, יכולים לעשות זאת בספר המצוין "ונפשי יודעת מאוד"   (להשיג בטל' 02-6526833), וכן ע"י הספר המצוין "גליה"  (להשיג בטל' 050-830539).


קטעים נבחרים מתקשור שנעשה ביום ג', י"ז סיון התשנ"ט בירושלים עם שפרה – ילדה בת 11 משותקת חולת C.P.  הדברים נאמרו ברצף בלי שאלות מנחות [אלא אם כן מצוין אחרת].

 


צריך ללמוד מדורו של נח


אני רוצה להגיד מה שאתם יודעים שהמצב מאוד מאוד קשה והסוף בקרוב. אבל שוב תשאלו מה זה קרוב? הרי אומרים ואומרים כבר בערך ארבע שנים ואיפה האסון שמבטיחים? טפשים טפשים אין מילה עדינה יותר לתאר אותם כי מחכים לאסון, ולא רק מחכים לאסון כאילו שזה קרקס שצריך להגיע לעיר,  אלא שגם לא מתכוננים פשוט מחכים לראות את הדבר הגדול הזה הדבר שישעשע אותם. טפשים, נח בנה 120 שנה את התיבה. הוא הזהיר והזהיר והזהיר [על המבול] ולא שמעו, רק בסוף כשהמים באמת עלו גבוה רק אז הבינו שימותו. ולמה? כי לא התכוננו. אוי עם ישראל, מה לעשות איתך.

הכלה האהובה איפה את? למה את מחפשת ללכת לבלות בחוץ, למה?  בעלך מחכה לך ואיפה את? כן רוצים לדעת מה לעשות. מצחיק באמת באים אלי, ילדה חולת C.P. ומפגרת, אוי לעם שאין לו אפילו נחשון אחד, מה לעשות? כל אחד צריך להיות נחשון אבל איפה הים ולאיזה כיוון אנחנו קופצים, הכל מבולבל ואף אחד לא יודע לאן ללכת.

"עורו ישנים משנתכם ונרדמים הקיצו מתרדמתכם וחפשו במעשיכם וחיזרו בתשובה וזכרו בוראכם אלה השוכחים את האמת בהבלי הזמן ושוגים כל שנתם בהבל וריק אשר לא יועיל ולא יציל – הביטו לנפשותיכם והטיבו דרכיכם ומעלליכם, ויעזוב כל אחד מכם דרכו הרעה ומחשבתו אשר לא טוב". רמב"ם פ"ג מהלכות תשובה.

 

 


רק אחדות תציל אותנו


אני ילדה צעירה מוגבלת בשכלי ואני אגיד לכם מה שאני יודעת. אני יודעת שה'  שולח אזהרות כל יום אבל אנחנו סוגרים עיניים וסותמים את האוזניים כי לא רוצים לדעת, רוצים לשקר לעצמנו. כל יום, באמת תשמעו ותראו שכל  יום לפחות  דבר אחד על-טבעי קורה. מתים הרבה מאוד,

נולדים ילדים פגועים כמוני הרבה מאוד וכו'. בנוסף אסונות טבע,  [והאנשים אומרים לעצמם] אז מה אם יש בצורת השנה, מים בבית יש, מקלחת אפשר לעשות טפשים טפשים למה ה' כל כך אוהב את הבנים שלו.

ועכשיו אתן לכם את הפתרון :

אחדות, אחדות עם ישראל ועם ה' [זה] דבר אחד וזה הדבר היחיד שיציל אותנו. הדבר היחיד אבל זה נראה בלתי אפשרי לעם כל כך רחוק, כל כך כל כך עמוק בעניני העולם הזה. צדיקים טפשים תשבו ותגידו וידוי ביחד להגיד ביחד, תהילים עם לב שבור, תצטערו על כל חטא אפילו הקטן ביותר, לתת את כל האהבה לה' וזה יציל אתכם.  ה' יציל אתכם, רק ה', לא אף אחד. אנחנו בני מלך ולא מתאים לנו לצאת לרחוב המלוכלך של העולם הזה. מתאים לנו לשבת בארמון ליד ארון הקודש ולבכות ולבקש מהמלך עזרה, הוא הכח הגדול ביותר בעולם ורק הוא יכול להציל אותנו.  החרב שלנו זה התפילה. זה חץ שיגיע ללב של יצר הרע, רק זה, שום דבר אחר.

"יש להתאחד תוך כדי שבירת מחיצות בין כל היהודים המאמינים בה' ובתורתו. יש לקבוע יום לאסיפת עם וקיבוץ בתי כנסיות ובתי מדרשות, לצעוק מקירות  ליבנו אל ה' אלוקי אבותינו שהוא מלך עוזר ומושיע ואין זולתו"

הרב לוי סעדיה נחמני זצוק"ל

 

 


לצאת לרחוב יחד ולבקש את הישועה


הרב ש. תראה הזמן יוכיח את המילים שלי ושל כל הילדים, כי נשלחנו לא כולם אבל חלק נשלחנו וגם זה דבר הגיוני מאוד לא דבר משוגע ולא דבר משונה ולכן כאשר אנחנו אומרים לצאת לרחוב כל העם המאמין ביחד נשים לחוד, גברים לחוד עם הילדים לשים אפר על הראש ולצאת עם הספר תורה, לבכות ולהגיד וידוי לבקש רחמים וישועה לכל העם, לבקש את משיח, לבקש את הישועה,  המנהיג, מלך שיעזור להחזיר סדר לכל העולם ואז הגדולים גם ישתתפו כי יראו שההמונים, המוני העם שעשו להם כל כך הרבה בעיות סוף סוף מגיע לאמת. והחילונים, חלק לא כולם יראו מראה כזה  בכל העולם של מאות אלפי מאמינים בוכים דמעות מרות. זה ירשים אותם והם יצטרפו, גם גוים יבואו, רק הערב-רב ששייכים לעמלק לא.  והרבה ימותו אבל הרבה יחיו. זו התמונה לעתיד. מתי אני לא יודעת אבל לא הרבה זמן. או שנצא  לרחוב מיוזמתנו או שה' יכריח אותנו וזה אמת וזה לא שגעון וזה לפי המסורת וזה לפי התורה.  יהיה מצב שיהיה יותר קל לעשות [לארגן כנסי התעוררות] ובנתיים לדבר. להיות מוכן והזמן יגיע. אבל לא להפסיק לדבר לעם, לדבר כמו שעשיתם בירושלים,  לדבר על המצב, לדבר כמה שהתרחקנו, לדבר על הצרות, לא רק בירושלים, קבוצות של תהילים. להרגיל את העם להתפלל ביחד, לאט לאט לבנות את התיבה [של נח] שיוכלו לצוף [שתציל אותנו].

ש.  והרי צריך כסף לשם כך?

ת.  לעבוד, ה' ישלח.  צריכים להגיד האמת זה אמת ולא משנה מי אומר את האמת ואם אף אחד לא אומר, לפחות שאנחנו נגיד.


תיקשור מיום ג', כ"ד סיון עם שפרה:


רק החזקים ישארו


אני רוצה להתחיל. עכשיו אני אסביר לכם משהו פשוט מאד. כל דבר טוב בא בקושי, זה לא קל, אני יודעת ורק החזקים מביניכם ישארו  במלחמה הזאת, כי אלה עם בטחון חלש [בה'] לא יוכלו להלחם נגד כל הדברים הקשים שבאים לנסות לעצור אתכם. אבל לא לשכוח את אברהם אבינו וזה יחזק אתכם, או יעקב אבינו, הוא היה יכול להגיד איך זה שה' נתן לי לטעות להתחתן עם לאה סימן שמשהו לא  בסדר. אבל הוא המשיך והוא התפלל והוא הגיע לגדולות, וככה עם כל אחד שעובד לשם שמים. הצרכים של העולם הזה מבלבלים את האדם. [צריך] ללמוד מהרב ס. שכל השנים האלה לא נתן לאף בן אדם להוציא אותו מהדרך שלו וכמה קשה נלחמו נגדו. ונלחמו לשם שמים נגדו אבל כמה שנלחמו נגדו לא סטה מן הדרך.


נשלחנו לעזור לכם


כתבתי הכל וזה ברור, רק דבר אחד לא ברור וזה מתי לצאת לרחוב וזה גם אני לא יודעת. רק יודעת שבעתיד הקרוב יהיה מצב פחד גדול ואז בגלל האסיפה הראשונה [שתהיה ברחוב] ירוצו לרחוב כי לא יהיה מקום אחר רק רחוב, גם אפשר לכותל אבל אני יודעת שזה יהיה בכל מיני מקומות בעולם. נשלחנו לעזור לכם להגיע לתשובה בלי פחד גדול, מאהבה, אתם יודעים שבעל תשובה שמגיע לזה מאהבה הוא עומד במקום הגבוה  ביותר כמו כאשר עם ישראל עמד לפני הים עם הבטחה של ה' שיוכלו לעבור את הים בלי פחד ורק היו צריכים להכנס ולהאמין שה' יעזור, להכניס את הגוף למים ואפילו שהמים מגיעים עד הראש לא לעצור, להמשיך.  היום הים זה עם ישראל וצריכים להיכנס ולהגיד דברי אמת, תוכחה וחיזוק וה' הבטיח לנו בתורתו שמי שמאמין ויש לו בטחון מלא, לא יצטרך לדאוג בכלל כי הוא אבינו, הוא מלכנו, הוא מושיענו.

 


המלחמה בין הטוב לרע


יצר הרע מתגבר עכשיו אבל לא להפסיק להלחם בסוף ה' יצילנו או בקלות או בקשיים. אבל העם אהוב עליו. מתחוללת היום מלחמה בין הטוב לבין הרע.

ש.  מה זה הרע?

ת. הרע זה העולם הזה [על כל תאוותיו].

ש.  מה זה הטוב?

ת. הטוב זה הקירבה לה'.

אתם צריכים לעבוד ביחד ולא לפחד ולהתפלל, ולעשות

קבוצות של תהילים. אני רק רוצה להוסיף שלא יהיה קל ויש כ"כ הרבה בעיות, ובכל מקום מוקש כי היום שום דבר לא  ברור.

"שאלו תלמידיו את רבי אלעזר: מה יעשה אדם וינצל מחבלו של משיח?

ענה להם: יעסוק בתורה ובגמילות חסדים." סנהדרין צ"ח


האויב הוא היצר הרע לפני המוות


ולא יהיה קל אני מודיעה לכם עכשיו לא יהיה קל. האויב לפני מוות והוא יודע  שימיו מעטים והוא רוצה לקחת איתו כמה שיכול. להעלם לבד לא יספק אותו. הוא יקח כמה שרק אפשר וזה מלחמה אכזרית וקשה מאד ואל תחשבו שיהיה קל. ואם יהיה לפעמים קצת קל, תדעו  שיכול להיות מכה קשה מאד רגע אחרי זה אז לא לפחד ולא לעצור.  עם ישראל חי אבל כמה זמן וכמה ישארו ובאיזה מצב – אני רק יודעת שהמצב למטה פה ולמעלה קשה, לא יהיה קל.

"בשעה שאדם הולך לחטוא, השטן מרקד לפניו עד שהוא עומד לגמור את העברה." תנחומא, מדרש בלק

 


הרע נלחם נגד כל דבר שבקדושה


המלחמה היא לאו דוקא נגד התיקשור. אם תדברו על אחדות ילחמו נגדכם מאוד חזק כי יש הרבה מלכים שיושבים על קבוצות נפרדות והם יצטרכו ללכת ביחד תחת דגל אחד, ואין מנהיג אחד שיכול לעמוד מעל כולם. זה המצב, ולכן ילחמו נגד הרעיון גם בגלל שיפסידו את העמדה וגם פשוט מפחד. ואם תדברו נגד מחלוקת גם ילחמו נגד כי מה שאומרים זה לשם שמים ולא מחלוקת ולא לשון הרע. התיקשור מפריע להם כי התיקשור פשוט יותר קל להלחם נגדו אבל הם ילחמו כנגד כל דבר שיוביל לישועה האחרונה. החילוניים [הם] לא הסכנה כמו [העובדה] שהיצר הרע בתוכנו ויש ערב רב בין החילוניים וגם בין הדתיים.

"הגאולה תלויה בנו. השאלה איננה מתי יבוא משיח, אלא למה לא בא משיח?" הרב נחמני זצוק"ל

 


 

שאלות ותשובות


ש.  מי שנמצאו בביתו מזוזה או מזוזות אחדות פסולות איך עליו לנהוג ומה עליו לעשות?

ת. אני צריכה להסביר לך, מזוזה מתקלקלת אם אנחנו לא בסדר, לא שאנחנו מתקלקלים בגלל המזוזה וכאשר אנחנו בודקים ורואים שיש בעיה במזוזה זה אומר לנו לבדוק את עצמנו [וכמובן עלינו להחליף את המזוזות הפסולות].

ש.  אליהו הנביא הרי צריך לדאוג לאחדות העם [כאהרון בזמנו] ומה אם כן החלק שלנו?

ת. יש לנו חובה גם, כי כאשר אליהו יגיע לעשות שלום צריך להיות עם מי ואם אנחנו לא מוכנים לעשות את החלק שלנו אז העבודה שלו תהיה הרבה יותר קשה וגם לנו.

ש.  איך אנו צריכים לעבוד?

ת. לארגן אספות, לדבר ולדבר, לחלק ביד את הדברים שלנו, להוציא את הספרים במהירות במיוחד באנגלית לחלק ולדבר ולהגיד ולכתוב ולהציף את העולם באמת. והיצר ילחם באכזריות נגד האמת.

אבל לא לפחד, להמשיך. יסגרו דלת אחת, לפתוח דלת אחרת.

אם אין דלת לשבור את הקיר ולעשות דלת. ככה נלחמים.

פרטי פרטים לא תקבלו.

ש.  מה לעשות בענין העולים היהודיים מרוסיה?

ת. להציף את העולם הרוסי בדברי אמת וגם לשלוח לרוסיה.

ש.  שמועה על רעידת אדמה בקרוב?

ת. נכון שיכול להיות. אנחנו יושבים על השקע הגדול ביותר בעולם. נס שלא קרה משהו עד עכשיו.

ש.  שקע של מעשים לא טובים או שקע בטבע?   ת. שניהם.


תיקשור שנערך ביום ג', ר"ח תמוז התשנ"ט, עם שפרה מירושלים:


העיקר זה אחדות בין המאמינים


ש.  שפרה, מה יש לך להגיד לעם ישראל?

ת. אני אחזור על מה שאמרתי [בשבועיים האחרונים].

רק אחדות רק אחדות רק אחדות וזה הדבר היחיד.

כל הנבואות אומרות שהסוף יהיה קשה מאד אז מה לא מאמינים?

"מי שרוצה באמת בטובת עם ישראל, צריך לעבוד על אחדות ואהבה בין אדם לחבירו, כי בלי זה אין אהבת ה', רק כאילו."

מדברי אוטיסט בחוברת המילים האחרונות לדור אחרון

מה זה משנה מי אומר את האמת, ברור שאנחנו במצב קשה מאוד גם בעולם וגם בארץ. החרדים לא ביחד ואף

אחד אחר לא ביחד ויש סכנה גדולה בכל בעולם מאסונות טבע וזה ידוע. ובארץ אנחנו בסכנה מרעידת אדמה וזה ידוע, אפילו שאתה לא יודע אבל  זה היה בעיתון. אבל לא רוצים לדעת שאנחנו בסכנה מרעידת אדמה, וגם המומחים אומרים  וגם המקובלים אומרים.

ש.  מה לעשות כדי לבטל את הגזרה?

ת. העיקר זה אחדות בין המאמינים. לחזור לה', לזרוק את הגשמיות וכל שמסביב לזה ולהתפלל ביחד. להגיד וידוי ביחד ולבכות ולבקש רחמים.

ש.  באיזו תדירות להפיץ תיקשורים חדשים?

ת. זה לא החלטה שלי אבל להציף את העולם.

 

 


לא לפחד ממניעות ומקשיים


כשהיצר הרע רצה להפסיק את אברהם אבינו, הוא ניסה לעצור אותו ע"י נהר, לגרום לו לפחד ולחשוב רע, רצה לגרום לו לטבוע. אם הוא היה מוות, יצחק לא היה נעשה קורבן. כשהוא סרב ללכת חזרה, המים נעלמו. מובן מזה שהמים לא היו קיימים [באמת]. הקשיים הם לא אמיתיים – אפילו שאתה יכול לגעת בהם .

"המניעה הגדולה שבכל המניעות היא מניעת המח, והעיקר הוא לב חזק ואמיץ ואז אין לו שום מניעה ובפרט המניעות בגשמיות כגון מחמת ממון או מאשתו ובניו וחותנו או אביו ואמו ומכל שכן משאר אנשים שמונעים אותו ע"י דבריהם וליצנותם מלהתקרב אל האמת – בודאי הכל בטל ומבוטל למי שמחזק ומאמץ את לבבו בה' יתברך." ליקוטי מוהר"ן


 

 


פינת המשל והנמשל


משל למלך שמרדו בו אוכלוסי המדינה, רבים קמו והעיזו פנים להצטרף למרד והיתה עצבות אצל המלך בשל כך. אז, בלהט המרד שהיה הולך ומתגבר, קמה כת קטנה אחת של אנשים אשר נשבעו אמונים למלך להיות נאמנים לו באש ובמים, בכל אשר יצווה אותם, עד טיפת דמם האחרונה. אין לתאר את גודל הנחת-רוח והשמחה שגרמו למלך בשבועתם זו. אמנם, בזמנים רגילים, בימי שלום, לא היתה כת קטנה כזאת תופסת חשיבות בעיניו. אך בימים קשים של  התמרדות אין ערוך לשבועתם זו.

והנמשל:   זה יעודנו ותפקידנו בדור הנוכחי, אם רואים שאוכלוסי המדינה התמרדו  נגד מלך מלכי המלכים, הבה נקבע בדעתנו  ובלבנו שנהיה אנחנו אותה כת קטנה, שבט לוי, לגיונו של מלך, אשר נשבעים לו אמונים עד טיפת דמנו האחרונה. תפקידנו איננו  ללחום במורדים ולהכניע אותם,  אלא בעיקר לחשל את השורות במעגל הפנימי של הכת הקטנה  ולדאוג שתהיה חזקה ובריאה ברוחה ללא שמץ של תערובת פסולה.

רעיון זה צריך להחדיר גם בלבבות הרכים של ילדינו ולהשריש בהם את ההכרה כי הם  הם לגיונו של מלך, אותה כת קטנה זו של הנאמנים  למלך. בדרך זו בלבד נצליח  לשחרר אותם במידת האפשר מן ההשפעה הנפסדת שסופג הילד כשחולף ברחוב של ימינו השולח חיצים מורעלים העלולים  לפגוע  בנימים העדינים של נשמתו. ההכרה כי הוא שונה מהם, הוא משתייך ללגיונו של  המלך, תקל עליו להבין ולהרגיש  כי לא דרכיהם דרכיו. התוכחה לחניך צריכה להיות כפי שבאר מרן בעל "יסוד העבודה" זי"ע בפסוק "מוסר השם בני אל תמאס".  המוסר של הקב"ה ליהודי מתבטא  באופן מיוחד במינו בימינו: "בני" – הלא בני אתה, בן המלך,  "אל תמאס" – אל תמאיס את עצמך בהתנהגות שאינה הולמת את מעמדך. זהו המוסר החזק ביותר שמסוגל לזעזע ולהרעיד כל נשמה יהודית, גם זו של ילד קטן. הידיעה שהוא מן "הכת הקטנה" תוליד בנפשו רגש מחוייבות שהוא מוכרח להתנהג באופן שונה מסתם בני אדם שלא נשבעו לשמור אמונים למלך עד טיפת דמם האחרונה.                                מקור:  "נתיבות חינוך" להאדמו"ר מסלונים שליט"א על פי המגיד הקדוש מקוז'ניץ

 

 


תפילה – בקשת מלכות דוד בנין בית המקדש ומלכות שמים


אנא רבונו של עולם, חוס ורחם על עמך ישראל הנפוצים כצאן אשר אין להם רועה ותשוב ותקבץ נפוצותינו ונידחינו מארבע כנפות הארץ ותמהר ותחיש לגאלנו ותשלח לנו את בן דוד עבדך משיח צדקנו, כי ארך עלינו הגלות מאד בגוף ונפש, ואנו בדוחק ובצער עד אשר כשל כח הסבל כאשר אתה ידעת ה' אלקינו.

ותבנה לנו את בית מקדשנו ותפארתנו ושם נעלה ונראה ונשתחוה לפניך בשלוש פעמי רגלינו, ככתוב בתורתך שלוש פעמים בשנה יראה כל זכורך את פני ה' אלקיך במקום אשר יבחר בחג המצות ובחג השבועות ובחג הסוכות, ולא יראה את פני ה' ריקם איש כמתנת ידו כברכת ה' אלקיך אשר נתן לך.

אלוקינו ואלקי אבותינו, מלוך על העולם כולו בכבודך, והנשא על כל הארץ ביקרך והופע בהדר גאון עוזך על כל יושבי תבל ארצך וידע כל פעול כי אתה פעלתו ויבין כל יצור כי אתה יצרתו ויאמר כל אשר נשמה באפו ה' אלקי ישראל מלך ומלכותו בכל משלה ותמלוך אתה הוא ה' לבדך על כל מעשיך בהר ציון משכן כבודך ובירושלים עיר קודשך ככתוב בדבר קדשך  ימלוך ה' לעולם אלקיך ציון לדור ודור הללוי-ה.

 


 

להערות והארות בכתב,  וכן לתרומות והזמנות  –  ת.ד. 3271 ביתר עילית,   או ביפר 03-6106666, מנוי 8725, ע"ש אחדות ישראל