בחרו עמוד

בס"ד

שיר ואמרתם

ואמרתם כה לחי , רבי שמעון בר יוחאי.

ואמרתם כה לחי , רבי שמעון צדיקאי:

 

איש אלוקים קדוש הוא , אשרי עין ראתהו , לב חכם ישכיל פיהו , אדוננו בר יוחאי.

ואמרתם :

ברוך הוא מפי עליון , קדוש הוא מהריון , מאור גליל העליון , אדוננו בר יוחאי.

ואמרתם :

גיבור ואיש מלחמה , בדת תורה תמימה , מלא מדע וחכמה אדוננו בר יוחאי.

ואמרתם :

החבא בתוך מערה , מפני הגזרה , שם למד סתרי תורה , אדוננו בר יוחאי.

ואמרתם :

ושם נברא מעין לו , וחרוב למאכלו , מה טוב חלקו וחבלו , אדוננו בר יוחאי.

ואמרתם :

זכר צדיק לברכה , דין ריכא ובר ריכא , זכה רבים וזכה , אדוננו בר יוחאי.

ואמרתם :

חדש כמה הלכות , הם במשנה ערוכות , זה  המרגיז ממלכות , אדוננו בר יוחאי.

ואמרתם :

טהר את עיר טבריה , עשה אותה נקיה , הודו לו משמיא , אדוננו בר יוחאי.

ואמרתם :

ידע כל הנסתרות , דבריו עושים פרות , בטל כמה גזרות , אדוננו בר יוחאי.

ואמרתם :

כל ימיו אשר חיה , אות הקשת לא נהיה , כי הוא אות עולם היה , אדוננו בר יוחאי.

ואמרתם :

לכל ישראל האיר , בסוד תורה הבהיר , כאור החמה מזהיר , אדוננו בר יוחאי.

ואמרתם :

מקום בחר בשמיא , עם הנביא אחיה , זה מבני עליה , אדוננו בר יוחאי.

ואמרתם :

נחמד מאוד למעלה , זכה ליקר וגדלה , כתר עליון לו נגלה , אדוננו בר יוחאי.

ואמרתם :

סיני סיני לו נקרא , ארי שבחבורה , ממנו תצא תורה , אדוננו בר יוחאי.

ואמרתם :

עשה שבעים תקונים , יקרים מפנינים , בם תקן העליונים , אדוננו בר יוחאי.

ואמרתם :

פתח את פיו בחכמה , הוציא אור תעלומה , תקן זהרי חמה , אדוננו בר יוחאי.

ואמרתם :

צדיק יסוד העולם , גלה מדרש הנעלם , יכול לפטור העולם , אדוננו בר יוחאי.

ואמרתם :

קולו זמר עריצים , והכרית את הקוצים , והציל הלחוצים , אדוננו בר יוחאי.

ואמרתם :

ראה פניו מאירים , בשבתו עם חברים , עת גלה סוד נסתרים , אדוננו בר יוחאי.

ואמרתם :

שלום רב על משכבו , מה יפיו ומה טובו , דובר אמת בלבבו , אדוננו בר יוחאי.

ואמרתם :

תורתו מגן לנו , היא מאירת עינינו , הוא ימליץ טוב בעדנו , אדוננו בר יוחאי.

ואמרתם :

 

אמר רבי עקיבא , אשריכם ישראל , לפני מי אתם מטהרין , ומי מטהר אתכם ,אביכם שבשמים.

ואומר , מקוה ישראל יהוה מה מקוה את הטמאים , אף הקדוש ברוך הוא מטהר את ישראל: