בחרו עמוד

 

בס"ד

ו' מִצְווֹת תְּמִידִיּוֹת

 


הקדמה – מצוות אלו תלויות בלב ובמחשבה, וחיובן תמידי בכל רגע ובכל זמן

א. אנכי ה' אלוקיך – להאמין שיש אלוהים אחד בעולם, שהמציא את כל הנמצאות

ומחפצו ורצונו הוא כל מה שהוא עכשיו, היה ויהיה לעולמי עד,הוא הוציא

אותנו ממצרים באותות ומופתים, הוא נתן לנו את התורה, וכל זה לא היה חס

וחלילה במקרה אלא בהשגחה פרטית, כיוון שהוא משגיח בכל העולמות

 

ב. לא יהיה לך אלוהים אחרים על פני – שלא נאמין בשום אלוקים זולתו כי רק

הקב"ה שולט בכל העולם, והוא לא מסר את הנהגת העולם למלאך או כוכב או

אדם כלשהו. הקב"ה בכבודו ובעצמו שולט בכל ואין לאף נברא שום כח לעשות

דבר נגד רצונו

 

ג. שמע ישראל – ליחד את ה' שהוא אחד ויחיד בלא שום שתוף הוא בעל היכולות

והכוחות כולם, אדון הכל  ה' היה, ה' הווה, ה' יהיה לעולם ועד

 

ד. ואהבת את ה' אלוקיך –  על האדם לדעת שכל התענוגים שיש בכל העולם הם

כאין ואפס נגד אהבת השם יתברך. האדם יגיע לאהבה זו ע"י התבוננות בתורה

הקדושה וככה יכיר בגדולתו שאין לה ערך וקץ

 

ה. את ה' אלוקיך תירא – לירא מפני ה' כי למרות שהוא נעלם מכל ובהסתר, מכל

מקום וזמן הוא רואה את מעשינו ויודע את מחשבותינו ולכן אסור לזלזל בו

וצריך לפחוד ממנו מתוך חרדת כבוד

 

ו. ולא תתורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם – מחשבות זרות ואסורות הם הפך דעת

התורה ומי שלא שומר את עיניו מתעסק בתאוות והבלי העולם הזה, וכך לא

מפנה את מעשיו לשם שמיים –לא לחשוב שהעולם הזה הוא הפקרות וכל אחד

יכול לעשות כרצונו וככל העולה על רוחו בחופשיות ומי שנסחף אחרי היצרים

האלה סר מדרך ה'