בחרו עמוד

הנסיון האחרון

חובה נאמנה לידע, להודיע ולהיוודע שאין לנו שום ענין עם הערבים וגם לא עם אומות העולם.

סכסוכנו  בשורשו הוא בינינו לבין אלקינו. [הרב לוי סעדי'ה נחמני זצוק"ל].

נותרה רק עוד דרך אחת להצלתנו  –  שלום בינינו לבין אבינו שבשמים [הרב אלחנן וסרמן הי"ד].

כולם מוכנים ומחכים למשהו, אבל רוצים לדעת למה??

העולם כמו שהוא עכשיו, עומד להסתיים בעתיד הקרוב. הסוף מתקרב במהירות. הסוף מגיע, ומרגישים את זה, זה כל כך ברור. העולם הגיע למבוי סתום, לדרך ללא מוצא. ובארץ משבר וכשלון כללי: בחינוך, בכלכלה, בחברה, ואנו כעדר טועה ללא רועה ודומה שאין אור בקצה המנהרה . אם גם לך יש תחושה פנימית שעומד לקרות  משהו, שהולך להיות שינוי כל שהוא, מתי שהוא בקרוב,

דע ההרגשה שיש לך ולרבים אחרים נכונה ואמיתית, וכך אומרים נביאי ישראל, וכך אומר רבי שמעון בר יוחאי בספר הזוהר הקדוש, וכן המקובלים שאחריו, כולל מקובלים וצדיקים נסתרים בדורנו, לכולם ברור שהעולם עומד בפני שינוי מהותי, וזה נכון:

בורא העולם מכין אותנו לקראת השינוי הגדול

עוד מעט והעולם יתמודד עם הנסיון הסופי. כהקדמה לשינוי זה היינו עדים כולנו לאחרונה לאסונות טבע במקומות שונים בעולם: רעידות אדמה, שטפונות, מגפות ועוד, והם ימשיכו ויתחזקו ביתר שאת בכל העולם. אמנם ייתכנו הפוגות וזמנים שקטים יחסית, אך זה הכיוון וזו המגמה. השלווה שהעולם היה שרוי בה הופרה, הבטחון התערער, הפחד והחרדה גדלו, מדינות מתגרות זו בזו והסכנה ממלחמות במקומות שונים בעולם גוברת ובארצנו כל הדרכים וכל המקומות בחזקת סכנה. ושלא נטעה –  החיים לא יחזרו יותר למה שהיו עד עתה.

ולנו ידוע, שכל פורענות הבאה לעולם לא באה אלא בשביל ישראל, דהיינו כדי לעורר ליבם לשוב בתשובה למען יראו וייראו ויקחו מוסר, ועל כל אחד מאיתנו לומר "כי בשלי (בגללי) הסער הגדול הזה עליכם [יונה א'] ".

מאורעות כלל לא צפויים קורים לכולנו, כדי להוכיח שאין לנו שום שליטה על המצב ואנו חסרי אונים לחלוטין. משענות שונות שאנו סומכים ובוטחים בהן, כמו כסף, כח, כבוד, השפעה 'פרוטקציה', 'קשרים' – הכל יתמוטט ויתפרק בזה אחר זה. כמו כן, מי ששם מבטחו ומשענתו על צה"ל, משטרה, ביטוחים, רופאים, עסקים, בנקים וכו', ימצא עצמו בעתיד הלא-רחוק בלי משענת, כמו שניבאו לנו חז"ל שנגיע למצב שנבין שאין לנו לאן לפנות ושאין לנו על מי להישען אלא על אבינו שבשמים. ולנגד עינינו הולכת ומתגשמת הנבואה מלפני אלפיים שנה.  ואיזה הוא חכם הרואה את הנולד ושם מבטחו בה' לבדו. קריסת מגדלי התאומים היא דוגמא לכך, בהיותם סמל לעושר, קידמה, כח, ושליטת הכסף בעולם שהם הסמל של ארה"ב המהווה משענת של מדינת ישראל, והכל ראו שעל עצמה אין היא יכולה להגן, וכל שכן לא על אחרים. יתרה מזאת  –  לא נהיה מופתעים מדי אם היא תהיה נגדנו בעתיד. חושינו נעשו קהים, נעשינו שאננים ורדומים למצבנו. אך עלינו לפקוח עינים ולהיות מציאותיים, והמציאות קשה. כי עינינו רואות מחלות, אסונות, צרות, תאונות דרכים, ומעל לכל פיגועי התאבדות מבני ישמעאל הערבים  שלא היו מעולם. ואשר בדרך הטבע אי אפשר להתגונן בפניהם. הצרות האחרונות משכחות את הראשונות. וכל יום צרתו מרובה משל חברו, ופשוט, שה' רוצה מאיתנו משהו, והכל נועד להביא אותנו, את עם ישראל, לשוב אל ה'.

ומאחר שלא עשינו זאת מרצון, אנו מוכים משמים כהרמב"ם הידוע "מכים אותו עד שיאמר רוצה אני". כי באמת כולנו רוצים את ה' רק שרצון זה נסתר וחבוי בנשמה של כל אחד ואחת מאתנו.  ו'המקל' שבו משתמש עתה הקב"ה להכות את בנו האהוב כאב המכה את בנו להחזירו למוטב נקרא 'פלשתינאים', תאונות דרכים מחלות וכו' רח"ל. ואם חס ושלום לא נבין את המסר, יש לו עוד מקלות שנקראים אירן, עיראק, קוריאה, חיזבאללה ועוד. כי באמת אין כאן סכסוך ערבי-ישראלי אלא סכסוך בינינו לבין אלקינו, וזהו השורש לכל צרותינו.

אוי!!! כמה טועים אלו החושבים שהבעיה והסכנה שלנו זה 'המקל' ומפנים את כל כוחם וכשרונם לעברו. ולא מבינים שצריך לפנות אל השורש, דהיינו למי שאוחז 'במקל', ולהתאמץ לעשות אתו שלום, ובכך דווקא יפתרו כל בעיותינו. ומי שעינים לו, ורואה את האנטישמיות הגוברת בעולם, כמו גם את הסכנה הנוראה בה נמצאים כל היהודים בארץ ישראל ככבשה בין שבעים זאבים צמאי דם המצויידים במיטב הנשק להשמדה המונית ושׂשׂים ושמחים להשתמש בו נגדנו, אלו הם צאצאי ישמעאל, עליו כתוב בתורה "והוא יהיה פרא אדם", כלומר שחלק הפרא שבו קודם וגובר על חלק האדם שבו. וכל המתבונן במצבנו, אי אפשר לו שלא יזדעזע מהעובדה שהיום שבו יתפוצץ הכל הולך וקרב, ואז… ובל נשלה את עצמנו שיש פתרון מדיני, כי אין. ושעון החול הולך ואוזל ואין לאן לברוח. וכל בר-דעת בוודאי יבין שנותרה רק דרך אחת להצלתנו והיא, שלום בינינו לבין אבינו שבשמים. דהיינו לחזור בתשובה שלמה. לברוח אליו יתברך ולחסות בצל כנפיו. לצעוק אליו לעזרה והוא יושיענו בוודאי. יתרה מזאת, התעלמות מן האמת הזאת שהצרות באות בגלל העוונות היא מידת אכזריות כי התנהגות כזאת תביא לצרות נוספות ה' יצילנו.

ולו היינו משכילים ומבינים זאת, היינו כולנו שבים אל ה'

נכנעים לפניו ואומרים לו באמת ומכל הלב:  אנו מאמינים ובוטחים רק בך, אנו רוצים אותך ורק אותך, אז בכך היינו חוסכים ומונעים מאיתנו את כל הצרות העתידיות, ה' ירחם, ומבטלים את כל ה'מקלות' כולם, וזוכים לגאולה השלמה במהרה, בחסד וברחמים מתוך ניסים ונפלאות ואין-סוף ישועות. אז למה לנו לסבול בחינם? למה?? ל מ ה ? ? ?

יהודי יקר פקח עיניך, התבונן סביבך והתכונן למערכה שתקבע את עתידך הנצחי. עורו עורו אחים יקרים למען כבוד ה' כי לכך נבראנו. לנו היהודים תהיה המלחמה הקשה ביותר, כי בנוסף לסכנות המתרגשות ובאות עתה לעולם כולו הרי שעל עם ישראל לעמוד בפני עוד מלחמה קשה יותר והיא המלחמה הרוחנית על האמונה הקדושה ועל הנאמנות לבורא העולם בכל מצב, יהיה אשר יהיה, וזהו הנסיון האחרון, והעומד בו הוא המנצח האמיתי במלחמה. בקרוב בורא העולם יגלה את כוחו וישלח את משיחו שינהיג סדר חדש בעולם, חיים במתכונת אחרת תחת מלכות ה'. בקרוב בורא העולם יחשוף ויגלה את האמת הנעדרת והכל כך חסרה לנו.

האמת שתתגלה תהיה קשה לאלו אשר רגילים לחיות חיי שקר ואשר בראש מעייניהם כסף, תאוות, גשמיות, כבוד וכדומה.

חז"ל קראו לאנשים כאלה שעיקר עניינם ושאיפתם לארציות וגשמיות, ומתעלמים מהעיקר שהוא הרוחניות בשם 'עם הארץ'. כמה מצער לראות יהודים, בני מלכים, מיוחסים, בעלי נשמות קדושות ואוצרות רוחניים שאינם מנוצלים שהתדרדרו לשפל הזה. ועוד, שתכלית  בריאתנו לדאוג לכבוד ה' והם דואגים על כבודם שלהם, כמה חבל. מצד שני, אלה שעיקר שאיפתם היא לרוחניות ולקרבת ה' שיכינו עצמם כראוי לימים העתידים לבוא בקרוב, יזכו לאור גדול שלא היה כמותו מעולם. הם יזכו לחיות חיי אושר אמיתיים, יזכו לטוב שאי אפשר להכילו בשכל ורעיון ולכל ההבטחות שהבטיח בורא העולם למי שיהיה נאמן לו בעת הזאת. והזכות הזאת מונחת בקרן זוית. כל הרוצה יבוא ויזכה בה.

עתידך ועתיד משפחתך לנצח בידיך – אל תאמר לא ידעתי, אל תגיד לא אמרו לי

כדי להיות מוכן וראוי לחיות בסדר החדש שיהיה בעולם, עליך להשתנות. עליך לקבל עול. ואיזה עול? עול מלכותו של מי שברא אותך, של מי שמחייה אותך כל רגע ורגע, שחייך ונשמתך בידו, ועד עכשיו התעלמת ממנו כאילו אינך מכיר בעובדה זו.

ולא עוד, יותר לא תוכל להתעלם [כי מי שיתעלם – יעלם לנצח, בלי אפשרות לתקן]. עליך להתחיל לקיים דברו ולעשות את שהוא דורש ממך. כן, כן, נכון, לשמור שבת, לאכול רק אוכל כשר, להניח תפילין ולשמור על טהרת המשפחה ועל צניעות בלבוש ובמעשים. עלינו לזכור שפריצות מרחיקה את השם מאיתנו ואת שמירתו מעלינו, וגורמת לכך שדם יהודי נשפך ח"ו!!!

עלינו להרבות בלימוד התורה ובגמילות חסדים עם אחינו בני ישראל וחלילה לא לשנוא ולא לפגוע באף יהודי בשום דרך, ואף אם הוא שונה ממך בדעותיו ובמלבושיו. מי שפועל ועושה בימים אלה למען אחדות בעם ישראל ופועל לחזק את הקשר בין ישראל לאביהם שבשמים מגדיל סכוייו לחיות, וההפך הגמור בבעלי מחלוקת, מדברי לשון הרע ומחרחרי ריב למיניהם. עליך להתפלל ולבקש רחמים על עצמך, על בני ביתך, על כל עם ישראל. אמירת תהילים תעזור מאוד מאוד, ובפרט אם אומרים תהלים בציבור. עליך להכניע עצמך תחת מרותו של הקב"ה ולקבל אותו למלך עליך, ולקבל ולקיים את שציווה אותך בתורתו. כמובן שחינוך הילדים חייב שיהיה על זו הדרך, כלומר להדריכם, להכשירם ולחנכם להיות יהודים מאמינים, נאמנים ונכנעים לבורא יתברך. אם לא למדת ואינך יודע הרבה – עליך לבדוק ולחקור, לשאול ולדעת מה בוראך שואל מעמך ומה הוא מצפה ממך. קירבה לצדיקי אמת, גדולי תורה יראה וחסידות, תעזור מאוד.

וגם אם למדת, ואתה דתי עם כיפה ואפילו עם זקן ופאות, ואף אם אתה חרדי, עדיין לא מובטח לך שתהיה בין אלה שיקבלו את פני מלך המשיח. עובדה זו לא מקנה לך עדיין זכות לחיות בימיו. גם אתה צריך לעשות בדק בית בעצמך, לפשפש במעשיך ולתקנם. כי התביעה והדרישה ממך גדולה יותר משל אחרים. כי אתה יודע את האמת והם לא, שהם שוגגים ואתה… ודע  לך יהודי יקר שומר תורה ומצוות:

 

העיקר הוא הלב, "רחמנא ליבא בעי"

ה' רוצה שתיתן לו את לבך, שתרצה ללכת בדרכיו ולא כפוסח על שני הסעיפים ולא אחד בפה ואחד בלב, ששאיפת חייך תהיה לרוחניות ולא לגשמיות. גשמיות מיותרת חוצצת בינינו בין ה', וידוע  שמקווה ישראל ה' – ה' הוא כמו מקווה – מטהר רק אם אין חציצה. וגם מי שזכה והוא סר מרע ועושה הטוב בעיני ה', אסור לו לומר "שלום עלייך נפשי ואני את עצמי הצלתי", אלא עליו לעורר את לב העם ולחזק יהודים אחרים כפי כוחו. ויזכור שהמבול נקרא על שם נח "מי נח" למרות היותו צדיק תמים [יותר מאיתנו]. ולמה? כי לא התפלל ולא השתדל מספיק להציל את בני דורו. ודע לך יהודי יקר, שאין בדברינו אלה שום גוזמה והפרזה כלל, והכל אמת גמורה וצרופה.

זמן הבירור הסופי החל ולנגד עינינו מתקיימת הנבואה בזכריה י"ג:

"וצרפתים כצרוף את הכסף ובחנתים כבחון את הזהב. הוא יקרא בשמי ואני אענה אותו, אמרתי עמי הוא והוא יאמר ה' אלקי".

והכוונה היא שעתה ה' מצרף ובוחן אותנו ע"י צרות וקשיים שונים ומי שיקרא בשמו ויאמר לה' אתה האלקים ויקבל על עצמו את עול מלכותו, הוא יחיה. ופשוט הוא שמי שמתלבש כשומר תורה ומצוות ונראה כזה, ואפילו מקיים חלק מן המצוות אך בלבו ובמעשיו רחוק מן השם, אדם כזה לא יחזיק מעמד. בעלי אמונה ובטחון חזקים יחיו, כמ"ש "וצדיק באמונתו יחיה".

עלינו ללבוש עתה בגדי שק כמרדכי היהודי בשעתו, ולשוב בתשובה, שלמה ואמיתית, ואז נזכה אי"ה ללבוש את הבגדים המוכנים לנו לקבלת המשיח. הרמ"ק הרב משה קורדוביירו זצ"ל, גדול המקובלים בדור שקדם לאריז"ל אמר, וזו לשונו:

"ומי ומי הם הזוכים לזה (לחיות ולהנות מהטוב המובטח בימות המשיח)? באותם הימים ירבו הצרות לצרף את ישראל כפי הדין, וכל אחד ואחד כפי חובו (כפי מעשיו הלא-טובים) יצטער, וכל מי שיקשה עורפו ולא ישוב, יאבד. ומי שיתן צווארו בעול התשובה וקבלת הצרות בסבר פנים יפות  ויתן שכמו לסבול (את הצער והקושי של החזרה בתשובה והיסורים), יצטרף ויזכה". אמנם בעתיד כשתתגלה האמת ותתבטל הבחירה לא יתאפשר יותר לתקן המעוות ולחזור בתשובה, לכן עשה תשובה היום פן מחר יהיה מאוחר.

 

ויש קונה עולמו בשעה אחת

שהעושה תשובה מאהבה בימים אלו, כלומר וידוי על עוונותיו, חרטה אמיתית על שעבר על רצון ה', וקבלה על העתיד שלא יחזור לדרכו הרעה ומעתה יעשה את הטוב בעיני ה', כפי כוחו ויכולתו, יזכה לתקן הכל. כל עוונותיו נמחלים ונהפכים לזכויות, ונעשה חביב ואהוב עד מאוד אצל ה' יתברך. ועליו נאמר במקום שבעלי תשובה עומדים גם צדיקים גמורים אינם יכולים לעמוד, וגם את ואתה יכולים להיות ביניהם ולזכות לכל הטובה  הזאת. והבא ליטהר מסייעין לו ובדרך שאדם רוצה לילך בה מוליכין אותו. ואף מי שהתחיל את דרך התשובה ונפל ממדרגתו, עצתו שיתחיל מחדש לכנס בעבודת ה' כאילו לא התחיל עדיין כלל מעולם, וזה כלל גדול בעבודת ה', שצריך האדם לבלי ליפול ולהתייאש משום דבר שבעולם, רק להתחיל בכל פעם מחדש כי אפילו לצדיקים יש נפילות לפי מדרגתם, אלא שהם קמים ומתחילים מחדש כמו שכתוב "שבע יפול צדיק וקם". ונזכור שאברהם אבינו שנקרא 'אברהם העברי', הוריש לנו כח לעמוד כנגד כל העולם, ולהיות מהעבר השני של כל הטועים למיניהם. הבה נשתמש בכח זה הטמון בנו, ואם לא עכשיו אימתי. וכך אמר משה רבנו כשנפרד מעם ישראל לפני פטירתו, ודבריו מתאימים ביותר גם לימים אלו: ראה נתתי לפניך את החיים ואת הטוב, את המוות ואת הרע. העידותי בכם היום את השמים ואת הארץ, החיים והמוות נתתי לפניך, הברכה והקללה,

 

ובחרת בחיים למען תחיה אתה וזרעך.

 

הבוחר להיות נאמן לה', לתורתו ולמצוותיו, הוא הבוחר בחיים והבחירה בידך.

אני, אשתי וילדי בחרנו בחיים!!! ואתה? ואת?     ממני, הבוחר בחיים

 

מצוה רבה להפיץ דף זה בישראל לכל יהודי ויהודי בארץ ובעולם ולתלותו בלוחות המודעות וכל המציל נפש אחת מישראל

[בגשמיות וכל שכן ברוחניות] כאילו הציל עולם מלא  /  למעוניינים במידע בכל ענייני היהדות – "מרכז מידע יהדות" טל' 02/5811911

תמורת מאה ₪ [אפשר מכספי מעשר] נפיץ לזכותך 1500 דפים ויתכנו 1500 הרהורי תשובה והתחזקות באמונה ויראת שמים בזכותך

מופץ בעידודם ובהסכמתם של גדולי ישראל.  המעוניינים לסייע בהפצת הדף חינם יפנו לטל' 058/602489, 052/438249

ברכת ישר כח ברכה והצלחה מרובה בגו"ר לכל התורמים והמפיצים הרבים של  "הנסיון האחרון" זכות הרבים תעמוד להם ולכל ב"ב להתברך בכל מילי דמיטב בשלום בית, זיווג, רפו"ש, תשובה, כל אחד כפי הנצרך לו  ובכללם: מרים מלכה בת נעמי, דוד בן מרסל ובנו יונתן בן מירב, שמעון בן רינה, פרוסטר בן אליס, שלום בן יהודית, ליאת יעל ודניאל הי"ו בני אסתר תח'.  יהושע בן מרים, אברהם אליהו בן יהודית יוכבד ואייל בן אסתר. ברכה מיוחדת ליצחק נתנאל הכהן בן תמר, עורך תכנית הרדיו "אור הקבלה" ויה"ר שהזכות תעמוד לע"נ יוסף חיים בן רחל, יעקב בן שמעון ז"ל  יהושע יחזקאל בן חביבה ת.נ.צ.ב.ה.

המעוניין להצטרף או לארגן אמירת תהילים בקבוצה באזור מגוריו בארץ או בחו"ל, יתקשר לארגון  התהילים  העולמי 02/5322415, 02/5322648

נא ונא קרא/קראי את הדברים שנית, השיבם אל לבבך והעבר הדף אל חבריך (הדף טעון גניזה)

התודה והברכה וזכות ההפצה לערוץ 2000, למנהל, לשדרנים ולמאזינים. ערוץ 2000 משדר בתדר Fm: בצפון – צפת טבריה 102.6. נהריה חיפה והקריות91.7, מגדל העמק, עפולה בית-שאן93.1. שומרון: עמנואל אריאל92.1, ירושלים: 92.0. מרכז ודרום: 102.6. באר שבע, אופקים נתיבות 102.8. אתר באינטרנט –  WWW.radio 2000. co. il/ menul.html// :http