בחרו עמוד

בר\בת מצוה

חתן בר מצווה \ בת מצווה ביום שמחתכם מזכירים אתכם על ציון התנא הקדוש "רבי שמעון בר יוחאי"

פותחים שערי שמים להצלחתכם ולשמחתכם

ביום גדול זה הבן או הבת נכנסים בעול תורה ומצוות

 

הרשב"י כותב בזוהר הקדוש שיש ענין לשמוח ביום גדול זה כמו ביום בו הצאצאים נכנסים לחופה

 

בזוהר הקדוש מתואר איך שרבי שמעון בר יוחאי עשה סעודה גדולה ביום הכנס בנו רבי אלעזר בעול תורה ומצוות והזמין את התלמידי חכמים ושמח שמחה גדולה והסביר את גודל שמחתו כי ביום זה יורדת נשמה קדושה לתוך נער הבר מצווה

 

לכן נוהגים בעם ישראל מאז ומקדם לערוך סעודת מצווה לרגל יום הבר מצווה

 

 

שמחה גוררת שמחה או צער ח"ו ?

ונהגו להפריש צדקה לשמח לב עניים כמבואר במדרש ובקבלה כי בכל עת שהקב"ה מזכה את האדם והשמחה שרויה במעונו יש לו לעשות גם סעודה לעניים וצדקה זו היא מגינה עליו שהשטן לא יבלבל את השמחה עם כל מיני הפרעות ותרעומות למיניהם

וכן כתב בספר קב הישר [פרק י]

 

צריך האדם ליזהר כשיעשה סעודת מצוה, כגון, מילה, או סעודת אירוסין, או נשואין וסעודת בר מצוה יהדר להיות בתוך הקרואים עניים ואביונים ולהשגיח עליהם בדברים נאים, כי העושה שמחה לבנו או לבתו ולא הזמין לסעודה עניים אזי מתעורר הקטרוג מלילית הרשעה ומס"א עד שמביאים איזה יסורין ומדות הקשות על בעל הסעודה. וכן מצינו אצל איוב שעשה סעודה עם בניו ולא היו שם עניים וקטרג השטן עד שהמית את בניו ובנותיו של איוב, ונטל הימנו עושרו ובהמותיו ולא נח מרגזו עד שהביא עליו יסורין.

על כן צריך הבעל הסעודה ליזהר להזמין עניים לסעודה כדי שלא יקטרג הקטיגור, ולא עוד אלא כיון שמבקש עניים לסעודה קטיגור נעשה סניגור

ובורא עולם מבטיח לכם אם אתה משמח את שלי [העניים] אני משמח את שלך [משפחתך]

 

שימו לב ! השקעתם הון תועפות בשמחת הבר מצווה אל תשכחו לבטח את השקעתכם. סעודת עניים היא ערכת מגן. ביטוח כולל ומקיף במחיר סמלי. לא רק ליום הבר מצווה אלא מסייעת הרבה שהצאצאים יעברו את גיל ההתבגרות בשלום

 

האם אתם חפיצים שההורים והסבים מגן עדן יבואו להשתתף בשמחתכם ?

כתבו הספרים הקדושים ובן יכבד אב ואם בזה, בבואם מגן עדן לראות את פניו בעת שמחתו, כגון בשבתות וימים טובים, או שעושה סעודת ברית מילה לבנו, או סעודת בר מצוה, או חתונה וכדומה איזה שמחה של מצוה, כתב הרשב"י בזוהר הקדוש[פ' פנחס] שבאים אביו ואמו מגן עדן לראות בשמחתו ולשמוח עמו. ובתנאי קודם למעשה צריך לשתף בשמחתו להקב"ה יתברך שמו ויתעלה, דהיינו שייהנו מהסעודה שעשה. תלמידי חכמים ועניים ואביונים, ואז מוציא הקב"ה אביו ואמו מגן עדן, שהם שותפין עם הקב"ה ית"ש באדם, כמפורש בגמרא (קידושין ל' ע"ב) ג' שותפין באדם הקב"ה ואביו ואמו כו', והוא כדי לראות גם הם בשמחת בניהם בעוה"ז.

סעודת עניים שתתרמו לרגל יום שמחת לבכם כנהוג מאז ומקדם בתולדות העם היהודי הוא אשר יזכה אתכם בהשתתפות ההורים והסבים נשמתם עדן והוא אשר יפתח לכם את שערי השמים שישפיע לכם בורא עולם מאוצרו הטוב

חיים ארוכים. בנים ברוכים. ומזונות מורווחים

בעת עריכת הסעודה מסובים לפחות עשרה אנשים שיש להם כוח של ציבור שתפילתם קרובה להתקבל. מזכירים את שם חתן הבר מצווה ואת שמות ההורים וזכות הברכות שכולם מברכים נזקפות לחתן הבר מצווה וההורים

 

דמי עריכת סעודת עניים מתבצעת בדרגות שונות:

(התרומה באמצעות האתר המאובטח פייפאל ע"י לחיצה על הכפתור Donate)

א'] המעולה ביותר – תרומה כפי ערך עשר מנות אשר אתם מזמינים לסעודת הבר מצווה [סעודה בעין יפה]

 

ב' ] תרומה בסך 560 ₪ [סעודה מכובדת]

 

ג' ] תרומה בסך 280 ₪ [סעודה פשוטה]

 

הקפידו למלא את שם חתן הבר מצווה עם שם האב והאם ע"מ שנוכל להזכירם לברכה.

 

 

צור קשר