בחרו עמוד

ברית מילה וזמנו המדויק

מסדרת תורה מן השמים

 

זמן בשלות גורמי הקרישה שבדם – לראשונה בחיי התינוק

אחת המצוות המפורסמות ביותר שביהדות [אשר הובטחנו בתורה שבעל פה שהיא תשמר על ידי עם ישראל לנצח ובשמחה – גם אם יהיה ציבור רב שאיננו שמור מצוות [ראה מסכת שבת קל, א] היא מצוות ברית המילה.

וכך נאמר בתורה: "…וביום השמיני ימול את בשר ערלתו" (ויקרא יב, ב-ג). אין התורה מצווה למול את התינוק הנולד מיד בימים הראשונים ללידתו. היא גם איננה מצווה למול אותו מן היום השמיני והלאה. אלא "וביום השמיני ימול בשר ערלתו". ביום השמיני בדווקא.

 

כמובן שאין אנו מתיימרים להבין בשכלינו המוגבל את עומק סיבת ציווי התורה. אך ראוי לנו להתבונן בגילוי מדעי חדשני מפליא הקשור ליום השמיני.

 

נצטט מדברי ד"ר אילה אברהמוב במאמרה "בעיות קרישה ודמום ביילוד". (אסיא, כרך ג עמ' 384): "מנגנון הקרישה תלוי בקבוצת חלבונים הנוצרים בכבד, אשר נקראים "גורמי קרישה" או "פקטורי קרישה". גורמים אלה מסומנים במספרים הרומיים IIIX-I (1-13), והם מפעילים זה את זה בשרשרת (בעזרת אנזימים) עד לקבלת הקריש היציב הנקרא פיברין.

בימים הראשונים אחרי הלידה אין הכבד בשל עדיין לפעילות זו, וברור שאינו יכול לעמוד במעמסת יתר של פעילות כירורגית. (דבר) היכול לגרום למותו של התינוק עקב דמם מסיבי, ללא יכולתו של התינוק להתגבר על הדמם הזה.

 

באופן פיזיולוגי עד גיל 8 ימים מתחיל להתאושש הוא הולך ומתבגר, ותיפקודיו משתפרים, ובגיל 8 ימים קיימת כבר רמה מספקת של גורמי קרישה, ומניעת דימום".

 

מי שעיניים לו, לבטח רואה הוא כאן בבירור רב את יד ה', שליט ומחולל הבריאה, ונותן התורה אשר קישר בדיוק רב את יום הגעת גורמי הקרישה שבדם לרמת מספקת, עם יום מצות ברית המילה[1].

 

2 הנני רואה צורך להעיר כי לא מחמת שהיום השמיני הוא היום המתאים ביותר לברית המילה – לכן נצטווינו למול ביום השמיני. אלא להיפך, מחמת שעל ברית המילה להיות ביום השמיני מסיבות הידועות לו יתברך, לפיכך הטביע בבריאה שביום השמיני תהיה בגוף רמה מספקת של גורמי קרישה ומניעת דמם, כדי לאפשר את קיום המצוה. וכמאמר חז"ל: הקדוש ברוך הוא "איסתכל (-הסתכל) באורייתא (-בתורה) וברא עלמא (-עולם)". (זוהר תרומה קס"א, א) כלומר, העולם נברא בהתאם לדרישות התורה, ולא להיפך.   [מאת הרב זמיר כהן]

 [1] הנני רואה צורך להעיר כי לא מחמת שהיום השמיני הוא היום המתאים ביותר לברית המילה – לכן נצטווינו למול ביום השמיני. אלא להיפך, מחמת שעל ברית המילה להיות ביום השמיני מסיבות הידועות לו יתברך, לפיכך הטביע בבריאה שביום השמיני תהיה בגוף רמה מספקת של גורמי קרישה ומניעת דמם, כדי לאפשר את קיום המצוה. וכמאמר חז"ל: הקדוש ברוך הוא "איסתכל (-הסתכל) באורייתא (-בתורה) וברא עלמא (-עולם)". (זוהר תרומה קס"א, א) כלומר, העולם נברא בהתאם לדרישות התורה, ולא להיפך.