בחרו עמוד

המצב העגום עם ספרי תורה שנמצאו בהם טעויות

בידך לגאול ספרי תורה מבזיון

מקובל בבתי כנסת רבים שכאשר מתגלה פסול בספר תורה מסמנים את הספר כפסול ומניחים אותו בארון הקודש לעתים קרובות מונחים ספרי תורה אלו שנים רבות מבלי שיתקנו אותם. לפי ההשערה בבתי כנסת ברחבי העולם מונחים רבבות ספרי תורה במצב זה ללא תיקון למרות שאפשר לתקנם ולקיים בהם את מצוות הקריאה בתורה

{japopup type="image" content="images/stories/tfilin-mezuza-tora/14.jpg" width="500" height="750" title="ספר תורה" group="group"} ספר תורה {/japopup}

מנהג זה אינו ראוי מפאת מספר טעמים הדבר מהווה פגיעה בכבוד התורה המונחת בקרן זוית ואין מי שידאג לתקנה

פעמים רבות אירע שבמשך הזמן שכחו את מקומו של הפסול. איתור מקומו של פסול שאבד דורש מאמץ רב ביותר של מגיה מומחה במשך שעות רבות מאוד לכן במקרים רבים כאשר נשכח מקומו של הפסול . נדרש מאמץ רב מאוד לאתר את הטעות ולתקנו. וספר התורה נדחק הצידה לשנים רבות.עד יבוא גואל ויערוך חיפוש מחדש מתחילת הספר עד למציאת הטעות. ועד אז הספר שוכן בין הפסולים

 

נציין שכיום עם הפעלת פרויקט המחשב לאיתור חסרות ויתירות נפרצה הדרך למציאת טעויות שאבדו בתחום החסרות והיתירות. פסולים מסוגים אחרים צורת האותיות וכדו' לא מאתרים גם באמצעות המחשב

ספרי תורה אלו מונחים סגורים במשך תקופה ארוכה. ספר תורה המונח במשך שנים מבלי שיפתחוהו וללא איוררו אותו. מתרבים בו במשך הזמן פסולים רבים מ"קפיצות" דיו ועוד. במשך הזמן יתכן שגם כאשר ירצו לתקן את הספר אי אפשר יהיה לתקנו מפאת מצב כשרותו הגרוע. בתיקון הפסולים מבעוד מועד יתרבה כבוד התורה מן הראוי לעורר את גבאי בתי הכנסת להיחלץ למצווה חשובה זו

* מצויים בתי כנסת שכל ספרי התורה שבהם הינם פסולים מחמת נפסקים מחיקות צבע דיו דהוי ועוד. מחירו של ספר תורה הינו גבוה ואנשים רבים נרתעים מכתיבת ספר תורה חדש עבור בית הכנסת.

למעשה יש חשיבות עצומה שבכל בית כנסת ימצא לפחות ס"ת כשר אחד.

הצעותינו

בראשונה למשפחת התורם של הספר שימו לב יקיר משפחתכם הוזיל הון רב ממיטב כספו ע"מ לזכות במצווה האדירה של כתיבת ספר תורה ועתה ירד עמלו לטמיון. מלבד בזיון ספר התורה. לכן יהא מן הראוי לכבוד התורה ולכבוד המשפחה. להתגבש יחד ולמסור את הספר לתיקון. יחסית העלות לא יקרה ומצד שני אתם מקיימים מחדש את מצוות כתיבת ספר התורה ולדעת הפוסקים אף ראוי לערוך טקס הכנסת ספר תורה וסעודת מצווה לרגל הכנסת ספר התורה למעגל הכשרים.

 

הצעה שניה ישנם אנשים טובים שמשתוקקים מאוד לזכות למצוות כתיבת ספר תורה אלא שמפני התקציב הגדול שזקוקים לכך הם נסוגים אחור. ואליהם אנו פונים. דעו כי תיקון ספר תורה המונח בקרן זוית הוא ממש ככתיבת ספר תורה חדש לפי כל הפוסקים ובסכום קטן יחסית אתם זוכים לקיים את מצוות כתיבת ספר תורה ולזכות לכל הסגולות המובטחות גם תינתן לכם זכות הנצחה על הספר יחד עם הבעלים הראשונים שווה בשווה

. הצעה שלישית התאגדות חברי בית הכנסת לקיים מצווה רבה זו. בתי כנסת רבים שנרתעו בתחילה מעול ההוצאות הצליחו ע"י חלוקת הנטל על כל המתפללים וע"י הוראת קבע חודשית בסכום לא גבוה להשיג ס"ת כשר תוך זמן קצר ולכן תחשיב מדוייק של ההוצאות מסוגלים לקדם את קיומה של מצווה רבה זו יוזמה בתחום זה הינה מיסודות קיומו של כל בית כנסת וראוי שהגבאים יתנו למטרה זו עדיפות ראשונה ההירתמות למצווה תזכה את כל מתפללי בית הכנסת בקיום מצוות הקריאה בתורה בספר תורה כשר ויתקיים בהם ברכת התורה

ברוך אשר יקים את דברי התורה הזאת


 

סגולת מצות כתיבת ספר תורה

{japopup type="image" content="images/stories/tfilin-mezuza-tora/1.jpg" width="700" height="1050" title="ספר תורה" group="group"} ספר תורה {/japopup}

א] שומר על נכסיו ורכושו

כתיבת ס"ת סגולה שיתקיים ממונו בידו ולא תשלוט בו עין הרע ובמיוחד אם זכה בממון בקלות כירושה או נדוניה או הצליח בעסק טוב [מסכת עירובין דף ס"ד ע"ב ]

ב] זוכה לעשירות

ובספר מכתב סופר דרוש נ"א כתב מצות כתיבת ספר תורה. גדולה התועלת הנמשכת ממנה להמשיך לבעליו ברכת ה' תעשיר שפע ברכה כי כל מה שיוסיף האדם לפזר לתכלית הנרצה לה' ויפתח ידו לבזבז לדבר מצוה רבה הוצאה מרובה כמו כתיבת ספר תורה כן יערה לעומתו מקור השפע מבריכה עליונה משפע אוצר השם יתברך שמו להשביעהו עושר ברכה והצלחה נחלה בלי מצרים. כי ה' צלך. כאשר תעשה כן יעשה כי במדה זו הקב"ה מתנהג עם בני אדם

ג] סגולה לבנים

בספר שער בת רבים פרשת נח הביא שמצות כתיבת ס"ת יש בה סגולה לעקר ועקרה שילדו בנים וכן למי שיש לו צער גידול בנים וכן למי שאין בניו מתקיימין ר"ל מסוגל לכך שיכתוב לו ס"ת.ובספר חקרי לב כתב דקבלה בידו מראשונים כמלאכים דכמה חשוכי בנים שלא הולידו כלל ע"י שקיימו מצות כתיבת ס"ת כתיקונה זכו אחרי כן להבנות והולידו בנים ובנות

ד] סגולה לאריכות ימים

בספר קב הישר הביא גם שכתיבת ס"ת סגולה לאריכות ימים מדכתיב בס"ת של מלך למען יאריך ימים על ממלכתו וגו' ומספרים על בעל חידושי הרי"מ זי"ע שאמר שזו כוונת המשנה באבות מרבה תורה מרבה חיים כלומר שמרבה תורה ע"י שכותב ס"ת ע"י זה מרבה חיים שהוא סגולה לאריכות ימים ושנים

ה] סגולה לבטל גזירות רעות

כתבו הספרים הקדושים רמז נאה מהכתוב ובבואה לפני המלך אמר עם הספר דהיינו שאם כותבים ס"ת אז ישוב מחשבתו הרעה שנתבטלו גזירות רעות

 

צור קשר או התקשר 03-616-60-70